Eliminació de la informació de configuració de l'usuari

Podeu eliminar informació innecessària de configuració de l'usuari. La informació de configuració de l'usuari és un tipus de taula que inclou dades sobre quines opcions s'han configurat per als usuaris i on. La informació de configuració es desa automàticament i part de la informació de configuració s'ha d'eliminar manualment, ja que es manté fins i tot després d'haver eliminat un usuari. Per eliminar informació de configuració de l'usuari, inicieu sessió a Remote UI (IU remota) amb privilegis d'administrador.
També podeu establir que s'elimini automàticament la informació de configuració de l'usuari quan s'hagi assolit la quantitat màxima d'informació que es pot desar. <Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris>
Per obtenir informació sobre la quantitat màxima d'informació de l'usuari que es pot desar, vegeu Especificacions del sistema.
La informació d'opcions d'usuari que pot vincular la gestió d'informació d'opcions d'usuari és la següent:
Informació sobre claus (Gestió dels usuaris)
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [User Setting Information Management Service] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Elimineu la informació de configuració de l'usuari.
Eliminació de la informació de configuració de tots els usuaris
Feu clic a [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Eliminació de la informació de configuració d'usuaris individuals
1
Feu clic a [Select User and Delete Setting Information].
2
Seleccioneu la casella corresponent a l'usuari la informació de configuració del qual vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [Yes].
Eliminació de la informació de configuració compartida de tots els usuaris
Feu clic a [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Eliminació de la informació de configuració de tots els grups d'usuaris
Feu clic a [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Eliminació de la informació de configuració de grups d'usuaris individuals
1
Feu clic a [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Seleccioneu la casella corresponent al grup d'usuaris la informació de configuració del qual vulgueu eliminar i feu clic a [Delete]  [Yes].
La informació d'opcions d'usuari modificada s'habilitarà quan es reiniciï l'equip. El procés d'eliminació de la informació d'opcions de l'usuari antic pot trigar una estona. Espereu una estona per reiniciar l'equip.
A12X-0AR