Imprimir informe

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<PCL>
<Pàgina de configuració>
<Sí>, <No>
No
-
<Llista de fonts>
<Sí>, <No>
No
-
<PS>
<Pàgina de configuració>
<Sí>, <No>
No
-
<Llista de fonts>
<Sí>, <No>
No
-
A12X-0HK