Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

Per enviar directament documents llegits per correu electrònic/I-fax sense passar per un ordinador, heu de configurar opcions de comunicació com ara un servidor de correu, mètodes d'autenticació, etc. Normalment, s'utilitza un servidor SMTP per enviar i un servidor SMTP o POP3 per rebre. Podeu configurar la codificació i altres paràmetres. Per obtenir informació detallada sobre les opcions necessàries, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis d'Internet o els administradors de la xarxa.
1
Premeu  (Config./Desar).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>  <Opcions de comunicació>.
3
Configureu la comunicació.
1
Especifiqueu les opcions bàsiques.
<Adreça correu electrònic>
Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'equip.
Podeu especificar qualsevol nom, com ara el nom d'usuari (part a l'esquerra del símbol @). Introduïu el nom d'amfitrió desat a la dreta del símbol @.
<Servidor SMTP>
Introduïu un nom de servidor SMTP (o una adreça IP).
Després d'especificar les opcions, comproveu la connexió del <SMTP>.
<Usar RX POP>
Si voleu rebre correus electrònics i I-faxos amb un servidor POP3, premeu <On>.
<Usar RX amb SMTP>
Premeu <On> quan vulgueu que l'equip actuï com un servidor SMTP per rebre correus electrònics i I-faxos. Heu de tenir en compte que no podeu rebre mitjançant SMTP si no deseu el nom d'amfitrió de l'equip al servidor DNS.
2
Premeu <Següent>.
3
Especifiqueu les opcions del servidor POP.
<Servidor POP>
Introduïu un nom de servidor POP3 (o una adreça IP).
Després d'especificar les opcions, comproveu la connexió del <Servidor POP>.
<Adreça POP>
Per utilitzar un servidor POP3, introduïu el nom d'usuari del compte de correu especificat utilitzant caràcters alfanumèrics.
<Contrasenya POP>
Per utilitzar un servidor POP3, introduïu la contrasenya del compte de correu especificat.
<Interval POP>
Podeu establir l'interval per emetre POP automàticament en minuts.
4
Premeu <Següent>.
5
Especifiqueu les opcions per a la comunicació xifrada.
<TX SMTP>
Per codificar la comunicació dirigida a i procedent del servidor SMTP utilitzant TLS, premeu <On>. Quan està establerta l'opció <On>, podeu confirmar el certificat de servidor TLS durant la comunicació amb el servidor i afegir CN als elements de verificació. <Opcions de corr. electr./I-fax> <Confirmar certificat de TLS per env. SMTP>
<RX SMTP>
Per codificar la comunicació utilitzant TLS en rebre correus electrònics i I-faxos utilitzant el servidor SMTP, premeu <Sempre TLS> o <On>. Si no voleu rebre dades que no estiguin codificades, seleccioneu <Sempre TLS>.
Per xifrar la recepció SMTP utilitzant TLS, prepareu el parell de claus per endavant. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
<POP>
Per codificar la comunicació dirigida a i procedent del servidor POP3 utilitzant TLS, premeu <On>. Quan està establerta l'opció <On>, podeu confirmar el certificat de servidor TLS durant la comunicació amb el servidor i afegir CN als elements de verificació. <Opcions de corr. electr./I-fax> <Confirmar certificat de TLS per rec. POP>
6
Premeu <Següent>.
Config. d'autenticac. POP abans d'enviar
L'autenticació POP abans de l'enviament (POP abans de SMTP) és una confirmació dels usuaris per part del servidor POP (servidor de correu de recepció) abans d'enviar, que és una funció per bloquejar correus electrònics no autoritzats enviats per tercers.
Configuració de l'autenticació SMTP
L'autenticació SMTP (SMTP AUTH) verifica els usuaris comprovant els noms d'usuari i les contrasenyes s'envien correus electrònics. També pot codificar la comunicació SMTP (enviament i recepció).
4
Premeu <Bé>.
Segons el vostre entorn, pot ser que calgui que especifiqueu el número de port SMTP/POP3. Per obtenir informació detallada, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis d'Internet o els administradors de la xarxa. <Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>
A12X-03L