Configuració d'opcions de SMB

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions que voleu fer servir quan l'equip es connecti a una xarxa com a client SMB.
1
Premeu  (Config./Desar).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de client SMB>.
3
Especifiqueu les opcions necessàries.
<Tipus d'autenticació>
Seleccioneu la versió del protocol d'autenticació. Seleccioneu <NTLMv1> o bé <NTLMv2>, segons quin sigui el servidor SMB de destinació. També podeu seleccionar-los tots dos.
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>
Per sol·licitar una signatura de paquets en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Sol·licitar xifratge per connexió>
Per sol·licitar una connexió amb comunicació xifrada SMB 3.0/3.1 en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Temps d'espera>
Establiu el temps de resposta de la destinació de la connexió SMB.
En fer l'enviament a un servidor SMB, la connexió de xarxa s'ha perdut o la resposta del servidor ha estat lenta, la qual cosa ha esgotat el temps d'espera de l'equip abans que les dades s'acabessin d'enviar o reenviar. Si passa això, pot ser que pugueu evitar l'esgotament del temps d'espera ampliant el temps d'espera.
4
Premeu <Acceptar>.
5
Premeu <Especificar versió del client SMB> i seleccioneu la versió de SMB que fa servir el vostre client SMB.
6
Premeu <Acceptar>.
Quan establiu l'opció <Sol·licitar xifratge per connexió> en <On>, l'equip només es pot connectar a servidors SMB que admetin la comunicació xifrada de SMB 3.0/3.1. Si establiu les opcions <1.0> i <2.0> en <On> per <Especificar versió del client SMB> però l'opció <3.0> no està establerta en <On>, l'equip no es podrà connectar a servidors SMB que no admetin la comunicació xifrada de SMB 3.0.
Utilitzeu la mateixa versió de SMB al servidor SMB i al client SMB. SMB no es pot utilitzar si les versions són diferents.
En funció de les opcions de xarxa, pot ser que es mostri un error en fer enviaments al servidor SMB. En aquest cas, ajusteu el temps a <Temps d'espera>.
A12X-038