Impressió de fitxers en altres dispositius

Podeu fer servir l'equip per imprimir directament fitxers desats a l'Espai avançat d'una altra impressora multifunció Canon o en un servidor del Windows.
1
Premeu <Fitxers desats>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Xarxa>.
3
Seleccioneu el dispositiu al qual voleu accedir.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Treball amb fitxers i carpetes en altres dispositius.
4
Seleccioneu un fitxer i premeu <Imprimir>.
Si seleccioneu fitxers PDF o XPS, aneu al pas 6.
Podeu seleccionar i imprimir fins a 6 fitxers de la mateixa carpeta a la vegada.
5
Seleccioneu l'origen de paper i premeu <Bé>.
6
Introduïu el número d'impressions amb les tecles numèriques.
Si seleccioneu diversos fitxers al pas 4, premeu <Canviar nre. de còpies> i introduïu el número d'impressions.
7
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Per a les opcions d'impressió, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per imprimir fitxers desats.
Per imprimir un fitxer PDF amb una contrasenya, premeu <Opcions>  <Contrasenya obrir docum.>  <Contrasenya de xifratge> o <Contrasenya de directiva>, escriviu la contrasenya i premeu <Bé>. Per imprimir fitxers PDF amb prohibició d'impressió o per imprimir en alta resolució fitxers PDF que només es puguin imprimir amb baixa resolució, introduïu la contrasenya especificada.
8
Premeu <Iniciar impressió>.
La impressió comença.
Per cancel·lar la impressió, premeu <Cancel·lar>  <Sí>.
A12X-094