Adres Defteri Öğeleri

Bu bölümde Adres Defteri’nin her bir bölümü açıklanmaktadır. CSV dosyalarını düzenlerken bu bölüme bakın.
Header
Üst Bilgi Adı
Gereksinim
Notlar
# Canon AddressBook CSV sürümü: 0x0002
Evet
Sabit değer
# CharSet: UTF-8
Evet
Sabit değer
# dn: sabit
Evet
(Tek dokunuş düğmesi Adres Defteri için gereklidir)
Hedef adının tek dokunuş düğmesi olarak ele alındığını gösterir. Yalnızca alma hedefi tek dokunuş düğmesi Adres Defteri olduğunda gereklidir.
Tek dokunuş düğmesi Adres Defteri’nden aktarırken eklendiği için alma sırasında bu öğenin tekrar eklenmesi gerekmez.
# SubAddressBookName: Adres Defteri adı
Evet
İki nokta üst üste (:) işaretinden sonra araya boşluk koyarak Adres Defteri adını girin. Adres Defteri’nin adı yoksa iki nokta üst üste (:) işaretinden sonraki alanı boş bırakın.
# DB Sürümü: 0x010a
Evet
Sabit değer
# Şifre Sürümü: 2
Hayır
Yeni bir Adres Defteri CSV dosyası oluşturuyorsanız bu bölümü boş bırakın.
# Şifre Özniteliği: pwd
Hayır
Yeni bir Adres Defteri CSV dosyası oluşturuyorsanız bu bölümü boş bırakın.
Bir üst bilgide "Şifre" ile ilgili bir üst bilginin bulunması parola özniteliğinin şifrelenmiş olduğunu gösterir. Ancak, bu bilgiyi yeni oluşturulan bir CSV dosyasına girerken ya da aktarılan bir CSV dosyasının pwd özniteliğini düzenlerken, makinenin doğru şekilde kod çözmesine olanak tanıyacak şekilde şifreleme yapılamaz. Böyle durumlarda, üst bilginin ilgili kısmını silin.
Body
Öznitelik Adı
Açıklama
Gereksinim
Notlar
objectclass
Nesne sınıfı (hedef türü)
Evet
Hedefin türünü belirtir. Gerekli öznitelik bu değere göre farklılık gösterir. Aşağıdakilerden birini girin.
E-posta için: email
G3 faks için: g3fax
IP faks için: ipfax
Faks için: ipfax
Dosya sunucusu için (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Grup için: groupfids
cn
Hedef adı
Hayır
UTF-8 karakter kodunda girin. Aksi takdirde hedef adı boş bırakılır.
cnread
Fonetik alfabe
Hayır
Ekran dili "Japonca" olarak ayarlanırsa "phonetic" olarak gösterilir.
cnshort
Tek dokunuş düğme adı
Hayır
UTF-8 karakter kodunda girin. Aksi takdirde tek dokunuş düğme adı boş bırakılır.
subdbid
Adres Defteri numarası
Hayır
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde alınacak Adres Defteri'ni belirtin. CSV dosyasına yazarken gerekli değildir.
mailaddress
E-posta adresi
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik e-posta ve I-fax hedefleri için gereklidir.
dialdata
Faks numarası
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik faks hedefleri için gereklidir. Ancak, hedef URI kullanan bir IP faks ise gerekli değildir.
uri
IP faks ile birlikte kullanılan URI
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Yalnızca IP faks hedefleri için kullanılabilir. Bu öznitelik IP faks için bir faks numarası belirtmezseniz gereklidir.
URI kullanan bir IP faks hedefi için "URI bayrağı" da belirtmeniz gerekir (aşağıya bakın).
url
Dosya sunucusu hedefi ana bilgisayar adı
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik dosya sunucusu hedefleri için gereklidir. Yalnızca harf ve sembol kullanabilirsiniz.
path
Dosya sunucusu hedefinin dosya yolu
Hayır
Yalnızca harf ve sembol kullanabilirsiniz.
protokol
Protokol
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik dosya sunucusu hedefleri için gereklidir. Aşağıdakilerden birini girin.
SMB için: smb
FTP için: ftp
WebDAV için: addonprotocol0225
username
Bir dosya sunucusu hedefinde oturum açarken kullanılan kullanıcı adı
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik FTP dosya sunucusu hedefleri için gereklidir. Bir dosya gönderme hedefinde oturum açmak için kullanıcı kimliği gereklidir ve bu nedenle SMB ve WebDAV gibi kimlik doğrulaması kullanan dosya gönderme hedefleri için de gereklidir.
pwd
Bir dosya sunucusu hedefinde oturum açarken kullanılan parola
Hayır
Bu öznitelik, kimlik doğrulaması kullanan dosya gönderme hedefleri için gereklidir.
member
Grup hedefinin bir üyesi
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik grup hedefleri için gereklidir.
indxid
Hedefe ayrılmış bir seri numarası
Evet
Bu öznitelik, alma hedefi bir tek dokunuş düğmesi Adres Defteri ise gereklidir. Bu sayı, tek dokunuş düğmesi numarası olur. Diğer durumlarda 201 ile 1.800 arasında bir sayı girin.
enablepartial
E-posta gönderirken verileri bölme ayarı
Hayır
"On" veya "off" değerini girin.
sub
Dosya sunucusu hedefinin alt adresi
Hayır
faxprotocol
Faks protokolü
Hayır
Aşağıdakilerden birini girin.
g3
ecm
ecm
ECM kullanımını belirtir.
Hayır
"On" veya "off" değerini girin.
txstartspeed
Faks için başlangıç aktarım hızı
Hayır
Aşağıdakilerden birini girin.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Faks iletişim modu
Uluslararası gönderimle ilgili ayar
Hayır
Aşağıdakilerden birini girin.
PSTN yurt içi hattı için: domestic
PSTN uluslararası hat 1 için: international1
PSTN uluslararası hat 2 için: international2
PSTN uluslararası hat 3 için: international3
lineselect
Seçili faks hattı
Hayır
Aşağıdakilerden birini girin. Aksi takdirde, "auto" değeri kullanılır.
1 ile 4 arasındaki hatlar için: line1, line2, line3 veya line4
Otomatik hat belirtimi için: auto
uricommode
IP faks iletişim modu
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
IP fakslar için seçilen iletişim modudur. Bu öznitelik IP faks kullanıyorsanız ve bir faks hedefine gönderiyorsanız gereklidir.
Aşağıdakilerden birini girin.
G3 için: ip_g3
İntranet için: ip_lsv
VoIP ağ geçidi için: ip_gw
uriflag
IP faks ile birlikte kullanılan URI’nin bayrağı
Evet
(Bazı hedef türleri için gereklidir)
Bu öznitelik, hedef bir IP faks ise ve faks numarası yerine URI kullanıyorsanız gereklidir. "TRUE" veya "FALSE" değerini girin. URI kullanıyorsanız "TRUE" değerini girin.
pwdinputflag
Her aktarımda parola girişi isteme ayarı
Hayır
"On" veya "off" değerini girin.
ifaxmode
I-Fax modu (basit/tam)
Hayır
"Simple" veya "full" değerini girin.
transsvcstr1
I-fax aktarım hizmeti metin dizesi 1
Hayır
En fazla 40 alfanümerik karakter ve sembolün girin.
transsvcstr2
I-fax aktarım hizmeti metin dizesi 2
Hayır
En fazla 16 alfanümerik karakter ve sembolün girin.
ifaxdirectmode
I-fax direkt gönderim
Hayır
"On" veya "off" değerini girin.
documenttype
I-fax belge türü
Hayır
Aşağıdakilerden birini girin.
Renkli göndermek için: cl
Siyah beyaz göndermek için: bw
bwpapersize
I-fax gönderirken izin verilebilen kağıt boyutu
Hayır
bwcompressiontype
I-fax gönderirken kullanılan sıkıştırma biçimi
Hayır
bwpixeltype
I-fax gönderirken izin verilebilen renk alanı
Hayır
bwbitsperpixel
I-fax gönderirken izin verilebilen bit sayısı
Hayır
bwresolution
I-fax gönderirken izin verilebilen çözünürlük
Hayır
clpapersize
Renkli I-fax gönderirken izin verilebilen kağıt boyutu
Hayır
clcompressiontype
Renkli I-fax gönderirken kullanılan sıkıştırma biçimi
Hayır
"jpeg" değeri sabittir.
clpixeltype
Renkli I-fax gönderirken izin verilebilen renk alanı
Hayır
"rgb" değeri sabittir.
clbitsperpixel
Renkli I-fax gönderirken izin verilebilen bit sayısı
Hayır
"8" değeri sabittir.
clresolution
Renkli I-fax gönderirken izin verilebilen çözünürlük
Hayır
accesscode
Erişim kodu
Hayır
En fazla yedi sayı girin.
uuid
Bir hedefi tanımlamaya yarayan UUID
Hayır
Yeni bir CSV dosyası oluştururken bu öğe gerekli değildir.
cnreadlang
Fonetik alfabe karakter kodu
Hayır
Ekran dili "Japonca" olarak ayarlanırsa "phonetic" olarak gösterilir. Kullanılacak dil kodunu girin. Japonca (SJIS) için "ja" girin.
enablesfp
Kullanılmaz
Hayır
Bu öğe kullanılmaz, bu yüzden girilmesi gerekli değildir.
memberobjectuuid
Kişisel Adres Listesi/Kullanıcı Grubu Adres Listesi için kullanılır
Hayır
loginusername
Kişisel Adres Listesi/Kullanıcı Grubu Adres Listesi için kullanılır
Hayır
logindomainname
Kişisel Adres Listesi/Kullanıcı Grubu Adres Listesi için kullanılır
Hayır
usergroupname
Kişisel Adres
Listesi/Kullanıcı Grubu Adres Listesi için kullanılır
Hayır
personalid
Kişisel Adres Listesi/Kullanıcı Grubu Adres Listesi için kullanılır
Hayır
A143-0E7