סביבת המערכת

סריקת WSD
Windows 8.1
Windows 10
דרישות מערכת עבור ממשק המשתמש המרוחק *1
Windows
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11 ואילך
Google Chrome
תוכנות שרת להעברת דוא"ל תואמות
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Sendmail 8.15.2
תוכנות שרת לקבלת דוא"ל תואמות
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.1.0
שרתי קבצים הזמינים כיעדים של שידור קבצים
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Internet Information Services 10
Cent OS Stream 8
Windows (SMB)
Windows 10
Windows 11
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
macOS Catalina
macOS Big Sur
macOS Monterey
Cent OS Stream 8
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Internet Information Services 10
macOS Catalina
macOS Big Sur
macOS Monterey
Cent OS Stream 8
סוגים של שרתי LDAP
Windows Server 2012 with Active Directory
Windows Server 2012 R2 עם Active Directory
Windows Server 2016 with Active Directory
Windows Server 2019 with Active Directory
Windows Server 2022 with Active Directory
*1 לפני שינוי של הגדרות המכשיר, הגדר את דפדפן האינטרנט שלך כך שיאפשר את כל קובצי ה-Cookie וישתמש ב-JavaScript.
A137-0RL