בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת

בעת הגדרת חיבור נתב LAN אלחוטי באופן ידני, יש לציין את מפתח הרשת SSID ואת תקן האבטחה, וכו' של נתב ה-LAN האלחוטי. ייתכן שה-SSID ומפתח הרשת מצוינים על התקני הרשת. בדוק את ההתקנים לפני הגדרת החיבור. אם תקן האבטחה עבור נתב ה-LAN האלחוטי שלך הוא WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, ציין מראש את הגדרות האימות IEEE 802.1X עבור המכשיר (קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1X). למידע נוסף, עיין במדריכים של התקני הרשת או צור קשר עם היצרן.
SSID
שם שניתן לשם זיהוי של LAN אלחוטי מסוים. "שם רשת" ו"שם נקודת גישה" הם שמות נוספים ל-SSID.
מפתח רשת
מילת מפתח או סיסמה המשמשת להצפנת נתונים או אימות רשת. גם המונחים "מפתח הצפנה", "מפתח WEP'", "ביטוי סיסמה של WPA/WPA2" ו"מפתח ששותף מראש (PSK)" מתייחסים למפתח רשת.
פרוטוקולים לאבטחת חיבור אלחוטי (אימות/הצפנה)
סוגי אבטחה (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
שיטת אימות (Open System/Shared Key/IEEE 802.1X authentication)
שיטת הצפנה (TKIP/AES-CCMP)
לא ניתן להשתמש ב<WPA/WPA2-EAP> אם <LAN קווי + LAN אלחוטי> נבחר באפשרות <בחר ממשק>.
A137-02Y