שמירת מסמכים במדיית הזיכרון

עקוב אחר ההליכים המתוארים מטה כדי להעביר מסמכים סרוקים לתבנית קובץ שבדרך כלל נתמכת על ידי מחשב לשמירת מדיית זיכרון. שיטה זו מתאימה כאשר יש צורך להעביר קבצים למחשב שאינו מחובר לרשת.
לא ניתן לשמור מסמכים במדיית הזיכרון אם אין מספיק מקום זמין.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ואחסון>.המסך <בית>
אם <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון> מוגדר כ- <מופעל>, מוצג קיצור דרך ל- <סריקה ואחסון במדיית זיכרון> בעת הוספת מדיית הזיכרון. הקש על <סריקה ואחסון במדיית זיכרון> והמשך לשלב 4. <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון>הוספה של מדיית זיכרון
3
לחץ על <מדיית זיכרון>.
4
בחר את מדיית הזיכרון הרצויה.
למידע אודות פריטים על המסך והוראות לגבי אופן השימוש בהם, ראה עבודה עם קבצים ותיקיות במדיית זיכרון.
5
הצג את מיקום הבחירה ולחץ על <סריקה>.
6
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש.
להגדרות סריקה, ראה הגדרות מסך ופעולות לשמירת סריקות.
7
לחץ על  (התחל).
המסמכים המקוריים ונשמרים בתור קבצים.
לביטול הסריקה, לחץ על <ביטול> או על  (עצור)‏ <כן>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.‎>
כדי לבדוק את תוצאות השמירה, לחץ על  (ניטור סטטוס)‏ <אחסון>‏  <יומן משימות>. אם מוצג <NG>, הקובץ לא נשמר בהצלחה. נסה לבצע שוב את הפעולה.
A137-096