محیط سیستم

اسکن WSD
Windows 8.1
Windows 10
نیازمندی‌های سیستم برای ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) *1
Windows
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11 یا جدیدتر
Google Chrome
نرم افزار سرور ارسال ایمیل سازگار
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Sendmail 8.15.2
نرم افزار سرور دریافت ایمیل سازگار
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.1.0
سرورهای فایل موجود به‌عنوان مقصد برای انتقال فایل
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Internet Information Services 10
Cent OS Stream 8
Windows (‏SMB)
Windows 10
Windows 11
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
macOS Catalina
macOS Big Sur
macOS Monterey
Cent OS Stream 8
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Internet Information Services 10
macOS Catalina
macOS Big Sur
macOS Monterey
Cent OS Stream 8
انواع سرورهای LDAP
Windows Server 2012 با Active Directory
Windows Server 2012 R2 با Active Directory
Windows Server 2016 با Active Directory
Windows Server 2019 با Active Directory
Windows Server 2022 با Active Directory
*1 قبل از تغییر تنظیمات دستگاه، مرورگر وب را تنظیم کنید تا همه کوکی‌ها را فعال کند و از JavaScript استفاده کند.
A135-0RL