تنظیم تاریخ/زمان

تاریخ/زمان دستگاه را تنظیم کنید. این تنظیمات باید به درستی انجام شوند، زیرا تاریخ/زمان در مواردی مانند ارسال خودکار ایمیل در زمان‌های مشخص شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Date/Time Settings> را فشار دهید.
3
تاریخ/زمان را وارد کنید.
 <Time Zone>
منطقه زمانی محل زندگی تان را انتخاب کنید.
برای تغییر منطقه زمانی، <Set> را فشار داده و منطقه زمانی را انتخاب کنید.
UTC مخفف زمان هماهنگ جهانی است. استاندارد (منطقه زمانی) برای هر کشور بر اساس UTC مشخص می‌شود. برای ارتباطات از طریق اینترنت، تنظیم دقیق منطقه زمانی الزامی است.
 <Daylight Saving Time>
برای تنظیم زمان صرفه‌جویی در نور روز، <On> را فشار داده و تاریخ/زمان را برای <Start Date> و <End Date> مشخص کنید. برای مشخص کردن تاریخ، روز هفته و هفته ماه را مشخص کنید.
اگر زمان صرفه‌جویی در نور روز تنظیم شده باشد، زمان را می‌توان نسبت به منطقه زمانی یا زمان خاصی از تابستان یک ساعت به جلو برد.
 تاریخ و زمان
یک عدد 4 رقمی را برای سال، یک عدد 4 رقمی را برای ماه و روز، و یک عدد 4 رقمی را برای زمان به همان شیوه‌ای که زمان کنونی روی نمایشگر ظاهر می‌شود، وارد کنید.
ترتیب تاریخ و زمان ممکن است بسته به کشور/منطقه فرق کند.
زمان به صورت 24 ساعت وارد می‌شود.
اگر اشتباه کردید، (پاک کردن‎) را فشار دهید و آن را دوباره از سال وارد کنید.
4
روی <OK> فشار دهید.
اگر تنظیمات <Time Zone> یا <Daylight Saving Time> را تغییر دادید، باید دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. دکمه اصلی برق را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود (خاموش کردن دستگاه). بعد از خاموش شدن نشانگرها و صفحه پانل لمسی دستگاه، حداقل 10 ثانیه منتظر بمانید، دستگاه را دوباره روشن کنید (روشن کردن دستگاه).
اگر نگران جابجایی ساعت هستید، به‌طور دوره‌ای ساعت دستگاه را تنظیم کنید.
همچنین می‌توانید مشخص کنید با استفاده از SNTP،‏ تاریخ و زمان به‌طور خودکار با سروری روی شبکه همگام‌سازی شوند. انجام تنظیمات SNTP
A135-02F