تنظیم مسیردهی استاتیک

می‌توانید مسیردهی استاتیک را تنظیم کنید تا مسیر شبکه را به صورت دستی مشخص کند.
برای مثال، هنگام ارسال داده از دستگاه متصل به شبکه‌های دیگر از طریق روتر دارای خط اصلی و خط فرعی، این داده‌ها را می‌توان به جای دروازه خروجی خط اصلی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طریق دروازه خروجی خط فرعی ارسال نمود.
*1 دروازه خروجی خط اصلی
*2 دروازه خروجی خط فرعی
3* تنظیمات مسیردهی استاتیک
هنگام اتصال به شبکه دیگر از طریق روتر، آدرس دروازه خروجی را از قبل در <IP Address Settings‎> وارد کنید. تنظیم آدرس IPv4تنظیم آدرس IPv4 خط فرعی
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏ <Network>‏  <Static Routing Settings> را فشار دهید.
3
<On> را برای <Static Routing Settings> فشار دهید.
4
خط را انتخاب کنید تا اطلاعات مسیردهی استاتیک را از فهرست ثبت کنید، سپس <Edit‎> را فشار دهید.
5
<Address> و <Prefix Length>‏ را وارد کنید <Next> را فشار دهید.
هر دکمه را فشار داده و تنظیمات مورد نیاز را وارد کنید.
6
آدرس دروازه خروجی را وارد کنید گزینه <OK‎>‏ <OK‎> را فشار دهید.
7
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.
ترتیب مسیر در <Order‎> در صفحه تنظیمات مسیردهی استاتیک نمایش داده می‌شود.
می‌توانید حداکثر تا 16 دستگاه قابل اتصال را ثبت کنید.
موفق/ناموفق بودن تنظیمات مسیردهی استاتیک در <Routing Regist.‎> نمایش داده می‌شود.‎ پیام خطایی نیز در زیر صفحه نمایش داده می‌شود.
زمانی که عدم موفقیت در <Routing Regist.‎> نشان داده می‌شود، آن دسته از تنظیمات مسیردهی استاتیک را که ناموفق بود انتخاب کنید و آدرس و آدرس دروازه خروجی را مجدداً وارد کنید.
A135-03E