تنظیم اتصال با مشخص کردن تنظیمات دقیق

اگر می‌خواهید تنظیمات امنیتی را به صورت دقیق تعیین کنید یا اگر نمی‌توانید با استفاده از روش‌های دیگر، اتصال بی سیمی ایجاد کنید، به صورت دستی همه اطلاعات لازم را برای اتصال LAN بی سیم وارد کنید. اطلاعات پیرامون SSID، کلید شبکه، استاندارد امنیت یا روش تأیید اعتبار/رمزگذاری و غیره را تأیید کنید و جایی بنویسید. بررسی SSID و کلید شبکه
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN>‏  <Wireless LAN Settings>‏  ‎<Other (Set Manually)>‎ را فشار دهید.
3
روی <Enter Manually> فشار دهید.
4
<SSID> را فشار دهید و SSID که بررسی کرده اید را وارد کنید.
5
تنظیمات امنیتی را در <Security Settings> مشخص کنید.
استفاده از WEP
1
روی <WEP> فشار دهید.
2
یک روش تأیید اعتبار انتخاب کنید.
برای استفاده از کلید WEP به‌عنوان کلمه عبور، <Shared Key> را فشار دهید.
اگر <Open System> را فشار دهید، دستگاه تأیید اعتباری را تجربه می‌کند که در روتر بی سیم تنظیم شده است. در این صورت، دستگاه به طور خودکار تنظیم را به <Shared Key> تغییر می‌دهد و دوباره اتصال را امتحان می‌کند.
3
کلید WEP که می‌خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید.
هر یک از <WEP Key 1> تا <WEP Key 4> را فشار دهید.
4
کلید شبکه‌ای که بررسی کرده اید را وارد کنید.
5
کلید WEP که می‌خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید.
6
روی <OK> فشار دهید.
استفاده از WPA-PSK، ‏WPA2-PSK یا WPA3-SAE
1
<WPA/WPA2-PSK>، ‏<WPA2-PSK/WPA3-SAE> یا <WPA3-SAE> را فشار دهید.
2
یک روش رمزگذاری انتخاب کنید.
برای تنظیم دستگاه به گونه‌ای که به طور خودکار AES-CCMP یا TKIP را انتخاب کند که با تنظیمات روتر بی سیم منطبق باشد، <Auto> را فشار دهید.
اگر در مرحله 1 <WPA3-SAE> انتخاب شده است، به مرحله بعدی بروید.
3
<Encryption Key> را فشار دهید، و کلید شبکه که بررسی کرده اید را وارد کنید.
4
روی <OK> فشار دهید.
استفاده از WPA-EAP، ‏WPA2-EAP یا WPA3-EAP
1
روی <WPA/WPA2-EAP> فشار دهید.
2
روی <OK> فشار دهید.
6
روی <OK> فشار دهید.
وقتی روتر LAN بی‌سیم شناسایی شد و پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.‎> نمایش داده خواهد شد.
A135-02X