Διαχειρισιμότητα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διευρύνετε τις δυνατότητες της συσκευής και να κάνετε τη διαχείριση ευκολότερη.
Περιβάλλον διπλού δικτύου
Χρήση του Πίνακα Ελέγχου ως Εργαλείο για την Κοινή Χρήση Πληροφοριών (Λειτουργία Οπτικό Μήνυμα)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα περιβάλλον διπλού δικτύου, που χρησιμοποιεί ενσύρματο και ασύρματο LAN, ή ενσύρματο LAN και ένα άλλο ενσύρματο LAN.
Περιεχόμενο και μηνύματα που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη αφής για την ενημέρωση των χρηστών. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την κοινή χρήση πληροφοριών στο γραφείο.
Σύνδεση στο ασύρματο τοπικό δίκτυο
Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
Ένα ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενσωματωμένο στη συσκευή, καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση της συσκευής σε έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή, καθώς και την εγκατάστασή της σε μια ξεχωριστή τοποθεσία.
Μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια φορητή συσκευή, ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να σαρώσετε δεδομένα σε μια φορητή συσκευή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή σας για να ορίσετε ρυθμίσεις για την εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής στη συσκευή.
Εύκολη μεταφορά του Βιβλίου Διευθύνσεων
Λειτουργία πολιτικής ασφαλείας στο γραφείο
Μπορείτε να εξαγάγετε το Βιβλίο Διευθύνσεων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή και να το εισαγάγετε σε μια άλλη συσκευή. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε το Βιβλίο Διευθύνσεων σε μορφή αρχείου CSV και να το επεξεργαστείτε σε έναν υπολογιστή
Μια πολιτική ασφαλείας περιγράφει κανόνες της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Σε αυτήν τη συσκευή, μπορούν να οριστούν μαζί πολλαπλές ρυθμίσεις σχετικά με μια πολιτική ασφαλείας.
Κοινή χρήση ρυθμίσεων ανάμεσα σε πολλαπλές συσκευές
Οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις και τα Βιβλία Διευθύνσεων μπορούν να συγχρονιστούν και να είναι κοινά για πολλαπλές συσκευές. Οι ρυθμίσεις που ορίζονται σε μια συσκευή εκφράζονται σε όλες τις συγχρονισμένες συσκευές.
A132-0LW