Χρήση του φαξ μέσω Internet (I-Fax)

Η λειτουργία φαξ μέσω Internet (I-Φαξ) σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε και να λαμβάνετε φαξ μέσω Internet. Τα σαρωμένα έγγραφα μετατρέπονται σε εικόνα μορφής TIFF και αποστέλλονται ως συνημμένα σε e-mail. Ακόμη και αν πραγματοποιείτε αποστολή σε απομακρυσμένο μέρος ή έχετε πολλά έγγραφα προς αποστολή, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος μετάδοσης, καθώς δεν χρησιμοποιούνται τηλεφωνικές γραμμές. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αποστολή και λήψη I-φαξ μεταξύ συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα LAN γραφείου.
Για την αποστολή εγγράφων από υπολογιστή ή κινητή συσκευή σε μια διεύθυνση e-mail, δείτε την ενότητα Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων.
Τα πρότυπα για τα Ι-φαξ έχουν οριστεί από το ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector). Μπορείτε να πραγματοποιείτε αποστολή και λήψη εγγράφων με συσκευές άλλων κατασκευαστών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε συσκευή είναι συμβατή με το ITU-T. Η συσκευή συμμορφώνεται με τη Σύσταση T.37 (Διαδικασίες για τη μετάδοση δεδομένων φαξ μέσω αποθήκευσης και προώθησης στο Διαδίκτυο).
A132-072