Διαχείριση της συσκευής

Για να μειώσετε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της παρούσας συσκευής, όπως τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους, απαιτούνται συνεχή και αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Καθορίστε έναν διαχειριστή ο οποίος θα διαχειρίζεται σημαντικές ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη διαχείριση των χρηστών και ρυθμίσεις ασφαλείας, για να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

Διαμόρφωση του Βασικού συστήματος διαχείρισης

Περιορισμός κινδύνων από αμέλεια, σφάλματα λειτουργίας και εσφαλμένη χρήση

Διασφάλιση Αποτελεσματικής Διαχείρισης

Διαχείριση της Διαμόρφωσης και των Ρυθμίσεων του Συστήματος

Άλλα

A132-09X