Εκτύπωση με την προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης (Android)

Αν το τερματικό Android που διαθέτετε υποστηρίζει Default Print Service, μπορείτε να εκτυπώσετε από την επιλογή Default Print Service του τερματικού Android.
Για να εκτυπώσετε από την επιλογή Default Print Service, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το Mopria®.
Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Mopria®
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή/εκτυπωτή Canon από το Default Print Service του τερματικού Android, πρέπει πρώτα να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο τερματικό Android.
Ενεργοποιήστε το Default Print Service.
Απενεργοποιήστε ή καταργήστε την εγκατάσταση του Mopria®.
Απενεργοποιήστε ή καταργήστε την εγκατάσταση του Canon Print Service (Υπηρεσία εκτύπωσης Canon).
A132-09W