Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης φαξ και τα προγράμματα οδήγησης για άλλες επιλογές συστήματος καθώς και σχετικό λογισμικό στον υπολογιστή σας.
1
Προετοιμαστείτε πριν από την εγκατάσταση.
Εφαρμόστε τον προαιρετικό εξοπλισμό στην κύρια μονάδα (Προαιρετικός Εξοπλισμός).
Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό πραγματοποιώντας λήψη από τον ιστότοπο της Canon για τη χώρα/περιοχή σας μέσω της διεύθυνσης URL που υποδεικνύεται παρακάτω.
(https://global.canon/en/support/)
Οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης φορτώνονται στον ιστότοπο της Canon όταν είναι διαθέσιμες. Πραγματοποιήστε λήψη των εκδόσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού ελέγξετε το περιβάλλον λειτουργίας της συσκευής σας.
Ορισμένες λειτουργίες των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής που χρησιμοποιείτε ή το περιβάλλον λειτουργίας.
Ορισμένα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατά με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προγράμματος οδήγησης με τις τελευταίες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων στον ιστότοπο της Canon.
2
Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στα εγχειρίδια για τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Εάν δεν επιτρέπεται επικοινωνία μέσω της σχετικής διεύθυνσης IP στο <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.
Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, αν δεν επιτρέπεται η επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης IP του υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί από τις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποστείλετε φαξ από αυτόν τον υπολογιστή.
A132-03J