Osnovni zasloni na zaslonu na dotik

V tem razdelku so opisani različni zasloni, prikazani na zaslonu na dotik.
Zaslon <Domov>
Ko pritisnete  (Domov), se prikaže zaslon <Domov>. Na zaslonu <Domov> je seznam gumbov za funkcije in je začetni zaslon za dostop do različnih funkcij. Elementi, prikazani na zaslonu <Domov>
Zaslon z osnovnimi funkcijami za posamezno funkcijo
Na zaslonu <Domov> pritisnite gumbe za funkcije, če želite prikazati zaslon z osnovnimi funkcijami, na katerem lahko dostopate do osnovnih funkcij, kot so kopiranje, pošiljanje faksov in optično branje. Čeprav se elementi prikaza in nastavitev na zaslonu z osnovnimi funkcijami razlikujejo glede na funkcije, lahko po svoji želji spremenite nastavitve. Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Primer:
Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
Prikazani elementi se razlikujejo glede na funkcije.
Zaslon <Nastavitve/Registracija>
Pritisnite  (Nastavit./Registr.), da prikažete zaslon <Nastavitve/Registracija>. Najprej pritisnite to tipko, če želite spreminjati posamezne nastavitve, kot so nastavitve papirja, nastavitve prikaza in nastavitve omrežja. Na tem zaslonu lahko tudi registrirate cilje, na primer e-poštne naslove in številke faksov.

Trenutna raven menija

Prikazana so zaslonska imena na trenutni ravni in na eni ravni višje.

Seznam elementov nastavitve

Elementi nastavitve trenutne ravni menija so prikazani na seznamu.
Če pri spodnji ravni ni menija, je prikazan zaslon z nastavitvami.
Zaslon <Nadzor stanja>
Če pritisnete  (Nadzor stanja), se odpre zaslon <Nadzor stanja>. Na tem zaslonu lahko preverite stanje tiskanja in stanje prenosa ter preostalo količino tonerja in količino uporabljenega pomnilnika.

Stanje in dnevniki kopiranja/tiskanja/prenosa/shranjenih dokumentov

Prikazano je trenutno stanje ali dnevnik izbranega elementa. Na tem zaslonu lahko prekličete kopiranje, tiskanje in prenos faksa.
Preklic kopiranja
Preklic pošiljanja faksov
Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
Preklic tiskanja
Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja

Potrošni material

Preverite lahko stanje naprave, na primer raven tonerja, preostali papir in količino uporabljenega pomnilnika.
Tehnični podatki za strojno opremo
Preverjanje preostale količine potrošnega materiala
Zaslon z napako
Pri nekaterih vrstah napak se prikažejo navodila za odpravljanje napake. Težavo odpravite po navodilih na zaslonu. Ukrepi za posamezno sporočilo
Primer:
Če se zagozdi papir
Pritisnite ikono , prikazano na zaslonu <Domov> in na zaslonu z osnovnimi funkcijami, če želite prilagoditi zaslon, na primer prerazporediti gumbe ali ustvariti bližnjično tipko. Prilagajanje zaslona na dotik
Spremenite lahko nastavitve glede prikaza na zaslonu, na primer to, kateri zaslon je prikazan takoj po vklopu naprave, in določite lahko, ali se prikaže sporočilo o preostali količini papirja in tonerja. <Nastavitve prikaza>
Lahko nastavite, da se prikaže zaslon, ko preteče določen čas neuporabe naprave. <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
 označuje, da so podatki v pomnilniku/shrambi šifrirani. Upravljanje podatkov v pomnilniku
A142-03W