Pregledovanje priročnika Navodila za uporabo

V tem poglavju so opisane oznake, gumbi, zasloni in drugi elementi v priročniku Navodila za uporabo. V poglavju »Pomembna varnostna navodila« navodil, ki so priložena napravi, so navedeni tudi opozorila in varnostni ukrepi. Glejte tudi ta navodila.
Oznake
S spodnjimi oznakami so označena varnostna opozorila, omejitve in previdnostni ukrepi pri ravnanju s strojem, koristni nasveti in druge informacije.
Označuje opozorilo, da lahko nepravilna izvedba postopka povzroči smrt ali resne osebne poškodbe. Za zagotavljanje varne uporabe naprave upoštevajte ta opozorila.
Označuje varnostni ukrep za preprečevanje tveganja osebnih poškodb ali poškodb lastnine, ki ne vključujejo napake izdelka zaradi nepravilne uporabe. Za zagotavljanje varne uporabe naprave upoštevajte ta opozorila.
Označuje operacijo, ki je ne smete izvesti. Pozorno preberite te opombe in pazite, da ne izvedete opisanih operacij.
Označuje pomembne zahteve za delovanje in omejitve, ki jih morate upoštevati pri uporabi te naprave. Da bi se izognili okvaram, napakam ali poškodbam lastnine zaradi nepravilne uporabe naprave, vedno upoštevajte ta pomembna navodila.
Označuje opis ali dodatne razlage postopka.
Označuje koristne funkcije ali nasvete za uporabo stroja.
Tipke in gumbi
na zaslonu na dotik in gumbi na zaslonu računalnika so označeni, kot je prikazano v nadaljevanju.
Tip
Primer
Gumbi na nadzorni plošči
Gumbi na zaslonu na dotik*
<Nastavitve funkcije>
<Preklic>
Gumbi in drugi besedilni elementi vmesnika na zaslonu računalnika
[Preferences]
[OK]
* Pritisk gumba na zaslonu na dotik je v priročniku Navodila za uporabo naveden kot »Pritisnite«.
Zaslon
Zasloni, uporabljeni v navodilih za uporabo, se lahko razlikujejo od prikaza na zaslonu vaše naprave, kar je odvisno od modela, izbirne opreme in različice.
Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, se lahko del prikazane vsebine zaslona razlikuje od tiste v vašem računalniku.
Vsebina zaslona za gonilnike in programsko opremo se lahko razlikuje zaradi nadgradenj različic.
Ilustracije
Slike, uporabljene v priročniku Navodila za uporabo, prikazujejo »C1538iF II«, če ni drugače navedeno.
A142-003