Določanje naslovov MAC v nastavitvah požarnega zidu

Komunikacijo z napravo z določenim naslovom MAC lahko dovolite ali zavrnete.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>  <Filter MAC naslova>.
3
Izberite <Izhodni filter> ali <Vhodni filter>.
Če želite omejiti podatke, poslane iz naprave v računalnik, izberite <Izhodni filter>.
Če želite omejiti podatke, prejete iz računalnika, izberite <Vhodni filter>.
4
Možnost <Uporabi filter> nastavite na <Da>, izberite <Privzeta politika>, nato pritisnite <Registracija>.
Za možnost <Privzeta politika> izberite <Zavrni>, če želite v naslednjem koraku omogočiti komunikacijo samo z napravami z naslovom MAC, določenim v možnosti <Naslovi z izjemo>, ali izberite <Omogoči>, če želite zavrniti komunikacijo z njimi.
Če je izbrana možnost <Zavrni> za možnost <Privzeta politika>, se omejitve ne uporabljajo za pošiljanje na naslove za večvrstno oddajanje ali oddajanje.
5
Vnesite izjeme naslovov in pritisnite <OK>.
Določite naslove MAC kot izjeme za možnost <Privzeta politika>, izbrano v prejšnjem koraku.
Za možnosti <Izhodni filter> in <Vhodni filter> lahko registrirate 100 izjem naslovov.
Urejanje izjeme naslova
Na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, izberite izjemo naslova, ki ga želite urediti, in pritisnite <Sprememba>, da se odpre zaslon za urejanje.
6
Pritisnite <OK>.
7
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>.
A142-0AX