Elementi imenika

V tem razdelku so opisani posamezni stolpci imenika. Pri urejanju datotek CSV upoštevajte ta razdelek.
Glava
Ime glave
Zahtevano
Opombe
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Da
Fiksna vrednost
# CharSet: UTF-8
Da
Fiksna vrednost
# dn: fixed
Da
(potrebno za imenik na gumbu za hitro izbiranje)
Označuje, da se ime cilja obravnava kot gumb za hitro izbiranje. Vnos je potreben samo, če je cilj uvoza imenik na gumbu za hitro izbiranje.
Dodano pri izvozu iz imenika na gumbu za hitro izbiranje, zato tega elementa pri uvozu ni treba dodati znova.
# SubAddressBookName: Address Book name
Da
Ime imenika dodajte po dvopičju (:), pred imenom naj bo presledek. Če imenik nima imena, pustite prostor po dvopičju (:) prazen.
# DB Version: 0x010a
Da
Fiksna vrednost
# Crypto Version: 2
Ne
To pustite prazno, če boste ustvarili novo datoteko CSV z imenikom.
# Crypto Attribute: pwd
Ne
To pustite prazno, če boste ustvarili novo datoteko CSV z imenikom.
Če je v glavi element, ki se nanaša na »Crypt«, je atribut gesla šifriran. Pri vnašanju podatkov v novo ustvarjeno datoteko CSV ali urejanju atributa pwd izvožene datoteke CSV šifriranja ni mogoče izvesti na način, ki bi napravi omogočal ustrezno dekodiranje. V takih primerih izbrišite ustrezni del glave.
Telo
Ime atributa
Opis
Zahtevano
Opombe
objectclass
Razred predmeta (vrsta cilja)
Da
Označuje vrsto cilja. Zahtevani atribut se razlikuje glede na to vrednost. Vnesite nekaj od tega:
Za e-pošto: email
Ta faks G3: g3fax
Za faks IP: ipfax
Za faks: ifax
Za datotečni strežnik (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Za skupino: groupfids
cn
Ime cilja
Ne
Vnesite v naboru znakov UTF-8. V nasprotnem primeru bo ime cilja prazno.
cnread
Fonetična abeceda
Ne
Prikazano kot »phonetic«, če je jezik prikaza nastavljen na »Japanese« (japonščina).
cnshort
Ime gumba za hitro izbiranje
Ne
Vnesite v naboru znakov UTF-8. V nasprotnem primeru bo ime gumba za hitro izbiranje prazno.
subdbid
Številka imenika
Ne
V vmesniku Daljinski UI določite, kateri imenik želite uvoziti. Ni potrebno pri pisanju v datoteko CSV.
mailaddress
E-poštni naslov
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za cilje za e-pošto in i-faks.
dialdata
Številka faksa
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za cilje za faks. Ni potreben, če je cilj faks IP, ki uporablja URI.
uri
URI za faks IP
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Uporabno samo za cilje za faks IP. Ta atribut je potreben, če ne določite številke faksa za faks IP.
Za cilj za faks IP, ki uporablja URI, morate določiti tudi zastavico URI (glejte spodaj).
url
Gostiteljsko ime cilja datotečnega strežnika
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za cilje za datotečni strežnik. Uporabite lahko samo črke in simbole.
path
Pot datoteke za cilj datotečnega strežnika
Ne
Uporabite lahko samo črke in simbole.
protocol
Protokol
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za cilje za datotečni strežnik. Vnesite nekaj od tega:
Za SMB: smb
Za FTP: ftp
Za WebDAV: addonprotocol0225
username
Uporabniško ime, uporabljeno pri prijavi v cilj datotečnega strežnika
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za cilje za datotečni strežnik FTP. Za prijavo v cilj za pošiljanje datotek je potreben ID uporabnika in je zato potreben tudi za cilje za pošiljanje datotek, ki uporabljajo preverjanje pristnosti, kot sta SMB in WebDAV.
pwd
Geslo, uporabljeno pri prijavi v cilj datotečnega strežnika
Ne
Ta atribut je potreben za cilje za pošiljanje datotek, ki uporabljajo preverjanje pristnosti.
member
Član skupinskega cilja
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben za skupinske cilje.
indxid
Serijska številka, dodeljena cilju
Da
Ta atribut je potreben, če je cilj uvoza imenik na gumbu za hitro izbiranje. Ta številka postane številka gumba za hitro izbiranje. V drugih primerih vnesite številko od 201 do 1800.
enablepartial
Nastavitev za razdelitev podatkov pri pošiljanju e-poštnega sporočila
Ne
Vnesite »on« ali »off«.
sub
Podnaslov cilja datotečnega strežnika
Ne
faxprotocol
Protokol za faks
Ne
Vnesite nekaj od tega:
g3
ecm
ecm
Označuje uporabo načina ECM.
Ne
Vnesite »on« ali »off«.
txstartspeed
Začetna hitrost prenosa za pošiljanje faksov
Ne
Vnesite nekaj od tega:
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Način komunikacije po faksu
Nastavitev glede mednarodnega pošiljanja
Ne
Vnesite nekaj od tega:
Za domačo linijo PSTN: domestic
Za mednarodno linijo 1 PSTN: international1
Za mednarodno linijo 2 PSTN: international2
Za mednarodno linijo 3 PSTN: international3
lineselect
Izbira linije faksa
Ne
Vnesite nekaj od tega: V nasprotnem primeru se uporabi »auto«.
Za linije od 1 do 4: line1, line2, line3 ali line4
Za samodejno izbiro linije: auto
uricommode
Način komunikacije po faksu IP
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
To je izbrani način komunikacije za fakse IP. Ta atribut je potreben, če uporabljate fakse IP in pošiljate v cilj za faks.
Vnesite nekaj od tega.
Za G3: ip_g3
Za intranet: ip_lsv
Za prehod VoIP: ip_gw
uriflag
Zastavica za URI, ki se uporablja za faks IP
Da
(potrebno za nekatere vrste cilja)
Ta atribut je potreben, če je cilj faks IP in namesto številke faksa uporabljate URI. Vnesite »TRUE« ali »FALSE«. Če uporabljate URI, vnesite »TRUE«.
pwdinputflag
Nastavitev za zahtevanje vnosa gesla na prenos
Ne
Vnesite »on« ali »off«.
ifaxmode
Način i-faks (preprost/celoten)
Ne
Vnesite »simple« ali »full«.
transsvcstr1
Besedilni niz 1 posredovalne storitve za i-faks
Ne
Vnesite skupno do 40 alfanumeričnih znakov in simbolov.
transsvcstr2
Besedilni niz 2 posredovalne storitve za i-faks
Ne
Vnesite skupno do 16 alfanumeričnih znakov in simbolov.
ifaxdirectmode
Neposredno pošiljanje i-faksa
Ne
Vnesite »on« ali »off«.
documenttype
Vrsta dokumenta i-faksa
Ne
Vnesite nekaj od tega:
Če želite poslati v barvah: cl
Če želite poslati v črno-beli različici: bw
bwpapersize
Dovoljena velikost papirja pri pošiljanju i-faksa
Ne
bwcompressiontype
Oblika stiskanja pri pošiljanju i-faksa
Ne
bwpixeltype
Dovoljeni barvni prostor pri pošiljanju i-faksa
Ne
bwbitsperpixel
Dovoljeno število bitov pri pošiljanju i-faksa
Ne
bwresolution
Dovoljena ločljivost pri pošiljanju i-faksa
Ne
clpapersize
Dovoljena velikost papirja pri pošiljanju barvnega i-faksa
Ne
clcompressiontype
Oblika stiskanja pri pošiljanju barvnega i-faksa
Ne
Določeno je »jpeg«.
clpixeltype
Dovoljeni barvni prostor pri pošiljanju barvnega i-faksa
Ne
Določeno je »rgb«.
clbitsperpixel
Dovoljeno število bitov pri pošiljanju barvnega i-faksa
Ne
Določeno je »8«.
clresolution
Dovoljena ločljivost pri pošiljanju barvnega i-faksa
Ne
accesscode
Koda za dostop
Ne
Vnesite do sedem številk.
uuid
UUID za prepoznavanje cilja
Ne
Ta element ni potreben pri ustvarjanju datoteke CSV.
cnreadlang
Nabor znakov za fonetično abecedo
Ne
Prikazano kot »phonetic«, če je jezik prikaza nastavljen na »Japanese« (japonščina). Vnesite jezikovno kodo, ki jo želite uporabljati. Za japonščino (SJIS) vnesite »ja«.
enablesfp
Neuporabljeno
Ne
Ta element se ne uporablja, zato ga ni treba vnesti.
memberobjectuuid
Uporablja se za seznam osebnih naslovov/seznam naslovov skupin uporabnikov
Ne
loginusername
Uporablja se za seznam osebnih naslovov/seznam naslovov skupin uporabnikov
Ne
logindomainname
Uporablja se za seznam osebnih naslovov/seznam naslovov skupin uporabnikov
Ne
usergroupname
Uporablja se za seznam osebnih
naslovov/seznam naslovov skupin uporabnikov
Ne
personalid
Uporablja se za seznam osebnih naslovov/seznam naslovov skupin uporabnikov
Ne
A142-0E7