Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom

Priporočamo, da v napravi z geslom zaščitite nastavitve, povezane z varnostnim pravilnikom. Če nastavite geslo, lahko pravico do spreminjanja nastavitev varnostnega pravilnika omejite samo na skrbnike za informacijsko varnost.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Odpre se stran [Confirm Security Policy].
4
Kliknite [Password Settings].
5
Vnesite geslo in kliknite [OK].
Za geslo uporabite alfanumerične znake ali simbole.
Preverite, ali ste geslo vnesli pravilno, in vnesite novo geslo v [Confirm:].
Spreminjanje gesla
Vnesite trenutno geslo v [Old Password:] in novo geslo v [New Password:], nato novo geslo znova vnesite v [Confirm:] in kliknite [OK].
Odstranitev gesla
Vnesite trenutno geslo v [Old Password:] in kliknite [OK], ne da bi vnesli vrednost za [New Password:] ali [Confirm:] (pustite prazno). Če je v [Password Settings Policy] konfigurirana omejitev vnosa znakov, je treba za to nastavitev vnesti vrednost. Pred odstranjevanjem gesla prekličite omejitev. Elementi nastavitve varnostnega pravilnika
Gesla ne pozabite. Če pozabite geslo, se obrnite na prodajalca ali servis.
Če želite nastaviti/spremeniti geslo, se morate prijaviti v vmesnik Daljinski UI z eno od naslednjih pravic.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Če je geslo nastavljeno, ga morate vnesti zaradi preverjanja pristnosti, da se lahko naprava inicializira. Po preverjanju pristnosti in inicializaciji naprave se geslo izbriše. Inicializacija vseh podatkov/nastavitev
A142-0A0