Konfiguracija osebnih map

Osebna mapa je mapa posameznika, ki jo lahko uporablja uporabnik, prijavljen z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Mape v skupni rabi in datotečne strežnike je mogoče določiti kot osebne mape.
Skrbnik s pravicami Administrator izbere način določanja osebnih map. Prijavljeni uporabniki določijo osebne mape glede na nastavitev, ki jo določi skrbnik.
Osebna mapa je mapa, ki se uporablja na naslednjih zaslonih.
<Skeniranje in oddaja>
<Mreža> v <Skeniranje in shranjevanje>
<Mreža> v <Dostop do shranjenih datotek>
Ustvarjanje map na poljubnih mestih, ki jih določijo uporabniki
Uporabniki ustvarijo osebno mapo na poljubnem mestu. Posamezni uporabnik lahko tako pošilja dokumente v mapo na znanem mestu.
Ustvarjanje map v domači mapi, ki jo določi skrbnik
V nadrejeni mapi (domači mapi), ki jo določi skrbnik, se ustvari mapa za posamezno uporabniško ime. Osebne mape je preprosteje upravljati, ker so vse na enem mestu. Določiti je mogoče mapo v skupni rabi sistema Windows (SMB) ali strežnik WebDAV.
Če nastavite domačo mapo v strežniku WebDAV, je treba mape za vse uporabnike pripraviti vnaprej.
Ustvarjanje map na mestu, ki ga določi strežnik
Osebne mape so določene glede na podatke o mapah, registriranih v strežniku za preverjanje pristnosti, kot je atribut homeDirectory imenika Active Directory v sistemu Windows. Določiti je mogoče samo mapo v skupni rabi sistema Windows (SMB).

Nastavitev načina določanja mesta osebnih map

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Skupne nastavitve>  <Metoda izbira osebne mape>.
Ta nastavitev je enaka kot naslednja nastavitev. Nastavitve so na različnih mestih, vendar izvajajo isto funkcijo.
 (Nastavit./Registr.) <Nastavitve funkcije> <Shrani/Dostop v datoteke> <Nastavitve omrežja> <Metoda izbira osebne mape>
3
Izberite način določanja mesta osebnih map.
Ustvarjanje map na poljubnih mestih, ki jih določijo uporabniki
Pritisnite <Registracija za posameznega uporabnika>  <OK>. Uporabniki lahko določijo mesto osebne mape.
Ustvarjanje map v domači mapi, ki jo določi skrbnik
1
Pritisnite <Domača datoteka>  <Nastavitev>.
2
Določite domačo mapo in pritisnite <OK>.
<Protokol>
Izberite protokol, ki se uporablja za dostop do osebnih map.
<Ime gostitelja>
Vnesite ime gostitelja ali naslov IP računalnika, v katerem želite ustvariti domačo mapo.
<Pot mape>
Za domačo mapo vnesite pot mape. Vnesite na primer »users\public\share« za domačo mapo, ustvarjeno v podmapi »share« v mapi »Public« na pogonu C: (pot: »C:\users\public\share«).
Če je preveč ravni mape, morda ne morete določiti poti.
3
Izberite ustrezne podatke za preverjanje pristnosti in pritisnite <OK>.
Če želite za osebno mapo uporabiti ločena uporabniško ime in geslo, pritisnite <Up.pod.za over. za posam. upor.>, da dodate kljukico. Odstranite kljukico, če želite uporabiti uporabniško ime in geslo, ki sta vnesena ob prijavi. Če je temu elementu dodana kljukica, je treba za vsakega posameznika registrirati uporabniško ime in geslo.
V domači mapi je ustvarjena mapa z naslednjimi imeni.
Če je možnosti <Up.pod.za over. za posam. upor.> dodana kljukica: uporabniško ime, ki ga določi uporabnik
Če možnosti <Up.pod.za over. za posam. upor.> ni dodana kljukica: uporabniško ime, ki se uporablja za prijavo
Ustvarjanje map na mestu, ki ga določi strežnik
1
Pritisnite <Uporabite strežnik za prijavo>.
2
Izberite ustrezne podatke za preverjanje pristnosti in pritisnite <OK>.
Če želite za osebno mapo uporabiti ločena uporabniško ime in geslo, pritisnite <Up.pod.za over. za posam. upor.>, da dodate kljukico. Odstranite kljukico, če želite uporabiti uporabniško ime in geslo, ki sta vnesena ob prijavi. Če je temu elementu dodana kljukica, je treba za vsakega posameznika registrirati uporabniško ime in geslo.
Podatkov za preverjanje pristnosti, potrebnih za dostop do osebne mape (uporabniško ime in geslo), ni mogoče dobiti iz imenika Active Directory. Če je izbrana možnost <Up.pod.za over. za posam. upor.>, sta uporabniško ime in geslo za prijavo v napravo s preverjanjem pristnosti s tipkovnico registrirani kot podatka za preverjanje pristnosti za dostop do osebne mape.
Treba je uporabiti storitev za prijavo, ki podpira to funkcijo. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali servis.
Če uporabljate preverjanje pristnosti uporabnikov, mapo v »homeDir«, ki je atribut uporabnikov v imeniku Active Directory, konfigurirajte v obliki »\\ime gostitelja\pot mape«.
Registriranje osebne mape in podatke za preverjanje pristnosti za posameznega uporabnika
Če je možnost <Metoda izbira osebne mape> nastavljena na <Registracija za posameznega uporabnika>, registrirajte nekaj od naslednjega kot osebno mapo za posameznega uporabnika. Registrirane nastavitve so enake in registrirana je enaka osebna mapa, ne glede na to, kje je nastavitev konfigurirana.
<Skeniranje in oddaja> <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> <Osebna mapa>
<Skeniranje in shranjevanje> <Mreža>  <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> <Osebna mapa>
<Dostop do shranjenih datotek> <Mreža> <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> <Osebna mapa>
A142-0AK