Zaslon za tiskanje

Ko pritisnete <Izpis> na zaslonu <Domov> nadzorne plošče, se prikaže zaslon za tiskanje.
Na tem zaslonu lahko natisnete zadržane dokumente, zaščitene dokumente za tiskanje ali šifrirane zaščitene dokumente za tiskanje. Preverite vsebino teh dokumentov ali načrtovanih dokumentov za tiskanje ali spremenite nastavitve tiskanja.

<Osebno>/<V souporabi>/<Skupina>

V spustnem meniju izberite vrsto dokumentov, ki so prikazani na seznamu.
<Osebno>: Prikaže dokumente prijavljenega uporabnika
<V souporabi>: Prikaže dokumente, ki so zadržani v skladu z določenimi pogoji
*Dokumenti v razdelku <V souporabi> so prikazani za vsakega uporabnika, natisne pa jih lahko kateri koli uporabnik.
<Skupina>: Prikaže dokumente pod istim ID oddelka, kot ga ima prijavljeni uporabnik.

<Oprav. za izpis.>/<Izpisana opravila>/<Načrtovan izpis>

Seznam dokumentov se spremeni glede na stanje tiskanja.

Osvežite seznam dokumentov.

Seznam dokumentov

Na seznamu so prikazani naslednji dokumenti.
Zadržano
Zaščiten izpis
Šifrirano zaščiteno izpisovanje
Načrtovano tiskanje
Ko izberete dokument, sta dodana kljukica in številka. Ko izberete in natisnete več dokumentov, se dokumenti natisnejo po vrstnem redu dodanih številk.
Hkrati lahko izberete do 100 dokumentov.
Če pritisnete <Datum/Čas>, so dokumenti razvrščeni glede na datum in čas nastanka dokumentov. Če to nastavitev nastavite, ko ste prijavljeni v napravo, se ta nastavitev ohrani ob naslednji prijavi v napravo.
Glede na dokumente so prikazane naslednje ikone:
: Dokumenti za varno tiskanje/šifrirani dokumenti za varno tiskanje
: Zadržani dokumenti, ki kršijo opozorilne pogoje

<Izberi vse (Maks. 100)>/<Izbris izbire>

Če pritisnete <Izberi vse (Maks. 100)>, ko ni izbran noben dokument, so izbrani vsi dokumenti na seznamu.
Če pritisnete <Izbris izbire>, ko so dokumenti izbrani, je preklican celoten izbor.

<Nastavitve izpisovanja>/<Nast. tisk. za izbrana opravila>

Preverite in spremenite lahko nastavitve tiskanja izbranih dokumentov.
krati lahko izberete več dokumentov in spremenite nastavitve tiskanja. Če so hkrati izbrani naslednji dokumenti, nastavitev tiskanja ne morete spremeniti hkrati.
Zadržani dokumenti
Dokumenti za varno tiskanje
Šifrirani dokumenti za varno tiskanje

<Drugi postopki>

<Prikaz slike>
Prikažete lahko predogled slik izbranih dokumentov in preverite vsebino dokumentov.
Med prikazom slike predogleda lahko tudi izbrišete stran ali natisnete dokumente.
<Izbris opravila>
Izbriše Izbrano dokumente.
<Preklic izpisovanja>
Prekliče tiskanje izbranih dokumentov.

<Začni izpis.>

Začne tiskati izbrane dokumente.
Če začnete tiskati zadržane dokumente, ki kršijo pogoje varovanja, se prikaže opozorilni zaslon. <Nastavitve opozorila za zadržana opravila>

Spreminjanje nastavitev tiskanja/prikaz zaslona za predogled

Odvisno od vrste gonilnika tiskalnika, ki se uporablja za tiskanje, ali od oblike datoteke za neposredno tiskanje se nastavitve tiskanja morda ne bodo spremenile ali pa se ne bo prikazal zaslon za predogled.
: Mogoče  -: Nemogoče
Postopki
Vrste gonilnikov tiskalnika
Oblika zapisa datoteke za tiskanje
UFR II
PS *4
XPS
PCL *5
PDF
JPEG
TIFF
EPS
PS
<Nastavitve izpisovanja>
<Število kopij>
<Razpon izpis.>*1
<Izbira barve>*2
<2-str. izpisovanje>
<Izbira papirja>*1*3
<N na 1>
<Varčevanje tonerja>*1
<Prikaz slike>
<Bris. strani>
*1 Nastavitve tiskanja ne morete spremeniti, če je izbranih več dokumentov.
*2 Če je izbranih več dokumentov ali če je format datoteke PDF, EPS ali PS, lahko barvo spremenite le na <Črno-belo>.
*3 Če so za tiskalno opravilo določene različne vrste papirja, vira papirja ne morete spremeniti.
*4 Nastavitve je mogoče spremeniti samo za opravila iz tiskalniškega gonilnika Canon PS3, razen PPD.
*5 <Nastavitve izpisovanja> ali <Prikaz slike> je mogoče prikazati le za PCL XL.
Ko je prikazano sporočilo <Nekaterih opravil po sprejemu ni bilo mogoče shraniti.> ali <Nekatera opravila so bila izbrisana.>
Ti sporočili se lahko prikažeta, če se pri prejemu dokumenta pojavi napaka ali se dokument samodejno izbriše, ker je preteklo obdobje shranjevanja itd. V tem primeru pritisnite  za preklic sporočila.
Omejitve pri tiskanju iz mobilnih naprav
Ko tiskate dokumente, ki jih v napravi hrani Canon PRINT Business s funkcijo sprostitve in tiskanja ne morete spreminjati nastavitev tiskanja več opravil hkrati in ne morete izbrisati strani na zaslonu s predogledom slike.
A142-07H