<Odpiranje Daljinskega imenika>

Določite nastavitve za javno objavo oddaljenega imenika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Odprite Imenik>

 (Nastavit./Registr.)  <Izberite prejemnika>  <Odpiranje Daljinskega imenika>
Določite, ali bo imenik te naprave odprt za druge naprave v omrežju.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Odprite Imenik>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A142-0JX