Funkcija faksiranja

Korištena telefonska linija *1
Javna komutirana telefonska mreža (PSTN)
Gustoća linije skeniranja
Normalno
G3: 8 piks.*2/mm x 3,85 crta/mm
Fino
G3: 8 piks.*2/mm x 7,7 crta/mm
Super-fino
G3: 8 piks.*2/mm x 15,4 crta/mm
Ultra-fino
G3: 16 piks.*2/mm x 15,4 crta/mm
Brzina prijenosa
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
Način kompresije
MH, MR, MMR, JBIG
Vrsta prijenosa
Super G3, G3
Format originala za slanje
A4, B5*3, A5*3, A6*3, LGL, LTR i STMT
Veličine papira za primanje
A4, B5, A5, A5R, LGL, LTR, STMT i 16K
Broj zadataka primanja u memoriju
Do 320 zadataka
Trajanje prijenosa
JBIG: Približno 2,6 sekundi (pri slanju Canonova originalnog papira A4, Normalno 8 piksela x 3,85 redaka/mm ECM (JBIG))
*1 Pri uporabi IP telefonske usluge, faks komunikacija se možda neće odvijati uobičajeno putem IP telefonske linije. Savjetujemo da koristite faks komunikaciju putem obične PSTN linije.
*2 Piks. stoji za slikovne elemente (piksele).
*3 Poslano kao A4.

Maks. odredišta za slijedni prijenos

Možete odrediti i slati faksove na do 256 odredišta istodobno. (Ako specificirate grupu, koja se sastoji od nekoliko odredišta, svako odredište se broji kao odvojeno odredište.)
A13A-0RF