Otkazivanje kopiranja

Možete otkazati kopiranje dok skenirate izvornike ili otkazati zadatke kopiranja na čekanju.

Otkazivanje kopiranja tijekom skeniranja

Sljedeći zaslon se prikazuje tijekom skeniranja izvornika. Pritisnite <Otkaži> za otkazivanje kopiranja.
Ako pritisnete  (Stop) na upravljačkoj ploči dok se prikazuje zaslon s osnovnim značajkama kopiranja, zadatak kopiranja se pauzira i prikazuje se poruka <StopIzaberite zadatak kopiranja koji želite otkazati.> i prikazat će se popis zadataka kopiranja. Morate odabrati zadatak kopiranja s popisa i otkazati zadatak tako da pritisnete <Otkaži>.
Ako se prijavite pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti i odjavite se pritiskom na  (Stop) na upravljačkoj ploči da bi se prikazala poruka <StopIzaberite zadatak kopiranja koji želite otkazati.> i popis zadataka kopiranja, zadnji zadatak koji je odjavljeni korisnik izvršio otkazuje se, a ostali se zadaci nastavljaju izvršavati.

Otkazivanje zadataka kopiranja na čekanju

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Kopiranje/Ispisivanje>  <Status zadatka>.
3
Odaberite <Kopiranje> s padajućeg popisa i prikažite zadatke kopiranja na čekanju.
4
Odaberite posao kojeg želite otkazati i pritisnite <Otkaži>.
Ako pritisnete <Detalji>, prikazat će se detaljne informacije kao što je broj kopija i ID odjela.
5
Pritisnite <Da>.
Kopiranje se zaustavlja.
6
Pritisnite <Zatvori>.
Ako pritisnete  (Stop) na upravljačkoj ploči dok su zadaci kopiranja na čekanju, svi se zadaci kopiranja pauziraju te se prikazuje poruka <StopIzaberite zadatak kopiranja koji želite otkazati.> i popis zadataka kopiranja. Morate odabrati zadatak kopiranja s popisa i otkazati zadatak tako da pritisnete <Otkaži>. Ako želite nastaviti kopiranje, pritisnite <Nastavi kopir.>.
A13A-055