Automatsko prosljeđivanje primljenih dokumenata

Možete postaviti proslijeđivanje primljenih dokumenata na druga odredišta. Kao odredišta za prosljeđivanje mogu se navesti brojevi faksa te adrese e-pošte i zajedničke mape na računalima.
Automatsko proslijeđivanje svih dokumenata (Proslijeđivanje svega)
Uređaj prosljeđuje sve primljene dokumente na zadana odredišta. Ova metoda korisna je kad želite primiti faksove čak i kad ste izvan ureda. Možete također postaviti ispis proslijeđenih dokumenata ili primiti obavijesti e-poštom da je proslijeđivanje dokumenata dovršeno.
Automatsko prosljeđivanje po definiranim uvjetima (Uvjetno proslijeđivanje)
Uređaj prosljeđuje primljene dokumente koji odgovaraju određenim uvjetima, poput broj faksa pošiljatelja i datum/vrijeme primanja. Na primjer, možete postaviti uvjete poput prosljeđivanja dokumenata od tvrtke A u sve podružnice i prosljeđivati dokumente primljene na praznicima na adrese e-pošte. Kao i s gore opisanom metodom prosljeđivanja svega, možete također postaviti ispis proslijeđenih dokumenata ili primiti obavijesti e-poštom da je proslijeđivanje dokumenata dovršeno.

Konfiguriranje postavki prosljeđivanja

Za automatsko prosljeđivanje nužno je unaprijed definirati odredište za prosljeđivanje, format datoteke itd.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija> <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>  <Postavke prosljeđivanja>.
Također možete prikazati zaslon <Postavke prosljeđivanja> tako da pritisnete <Postavke odred./prosljeđivanja>(Zaslon <Početni prikaz>) <Postavke prosljeđivanja>.
2
Pritisnite <Registriraj>.
3
Pritisnite <Naziv uvjeta> i unesite ime.
4
Pritisnite <Uvjeti> i definirajte uvjete za odredišta za prosljeđivanje.
Dokument će biti prosljeđen ako je primljen s odredišta koje zadovoljava ovdje definirane uvjete.
Primjer: Prosljeđivanja faksa s broja 1111111111
<Receive Method>: <Faks: zajednička linija>
<Broj faksa>: Odaberite <Jednako> s padajućeg popisa i unesite „1111111111“.
Primjer: Prosljeđivanje I-faksa na adresu xxxxx@canon.com
<Način primanja:>: <I-faks>
<Za:>: Odaberite <Jednako> s padajućeg popisa i unesite „xxxxx@canon.com“.
Ne možete promijeniti <Receive Method> nakon registriranja <Postavke prosljeđivanja>. Za korištenje postavki prosljeđivanja s promijenjenom opcijom <Receive Method>, morate ponovno registrirati postavke prosljeđivanja.
5
Pritisnite <Odredište za prosljeđiv.> i definirajte odredište za prosljeđivanje. Registriranje odredišta u adresaru
Odredište u <Popis osob. adresa> ne može se definirati kao odredište.
Kada je <Pribavljanje adresara> postavljeno na <Uključeno>, mogu se odabrati i odredišta prosljeđivanja iz udaljenog adresara.
Informacije o adresaru uređaja
Možete pohranjivati primljene faks/I-faks datoteke u Povjerljivi faks pretinac tako da ga definirate kao odredište prosljeđivanja.
Ako je Povjerljivi faks pretinac odabran kao odredište prosljeđivanja, ne mogu se koristiti sljedeće postavke.
Naziv datoteke
Spremite/Ispišite primljeni dokument
Obavijest o dovršenom prosljeđivanju
Format datoteke
Ako odaberete broj faksa kao destinaciju prosljeđivanja, podadresa i lozinka registrirane u adresaru se ignoriraju.
6
Pritisnite <Dalje> i po potrebi definirajte postavke.
7
Pritisnite <OK>.
Ovo dovršava registraciju.
8
Odaberite registrirane postavke prosljeđivanja i pritisnite <Odobri/Poništi> da biste prebacili uvjete prosljeđivanja na <Uključeno>.
Kada je odredište za prosljeđivanje izbrisano iz adresara, <Odobri/Poništi> automatski se prebacuje na <Isključeno>. Da biste nastavili s prosljeđivanjem pod istim uvjetima, još jedanput navedite odredište pa uvjete prosljeđivanja prebacite na status <Uključeno>.
Ne možete odrediti WebDAV poslužitelj kao odredište prosljeđivanja I-faksova.
Ako definirate odredište za koje je omogućeno <Potvrda prije slanja> kao odredište prosljeđivanja, neće se pojaviti zaslon za unos lozinke. Koristi se registrirana lozinka i obavlja se prosljeđivanje. Registriranje odredišta
Dokumenti s pogreškama prosljeđivanja sukladno postavkama <Upravljanje dato. s pogreš. pri prosljeđiv.>.
Možete pohraniti do 1.000 postavki prosljeđivanja.
Odabir <Proslijedi bez uvjeta> omogućuje vam prosljeđivanje svih primljenih dokumenata koji ne zadovoljavaju određene kriterije na željeno odredište.
Možete proslijediti na više odredišta tako da definirate grupno odredište u odjeljku <Odredište za prosljeđiv.>.
<Definiranje vrem. proslj.> omogućava vam određivanje vremena i dana za obavljanje prosljeđivanja.
Ako postavite <Obav. o izvrš. prosljediv.>, možete slati obavijest da je provedeno prosljeđivanje. Možete odabrati <Obav. samo za greške>, tako da niste obaviješteni o uspješnom prosljeđivanju.
Ako postavite <Pohrani/ispiši prim. datoteku> na <Uključeno>, možete pohraniti ili ispisati datoteku tako da slijedite postavke zaključane memorije. Primljena datoteka pohranjena ako je zaključana memorija <Uključeno>, a ispisana je ako je zaključana memorija <Isključeno>.
A13A-06X