Postavljanje proxyja

Proxy (ili HTTP proxy poslužitelj) jest računalo ili softver koji obavlja HTTP razmjenu podataka u ime drugih uređaja, osobito prilikom razmjene podataka s resursima izvan mreže, primjerice prilikom pregledavanja web-stranica. Klijentski se uređaji povezuju s vanjskom mrežom putem proxy poslužitelja te ne komuniciraju izravno s vanjskim resursima. Postavljanje proxyja ne samo da olakšava upravljanje prometom između unutarnjih i vanjskih mreža, nego i blokira neovlašten pristup i ojačava antivirusnu zaštitu radi poboljšane sigurnosti. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili mrežnog administratora.

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <Proxy postavke>.
3
Postavite <Koristi Proxy> na <Uključeno>, konfigurirajte neophodne postavke i pritisnite <OK>.
<Adresa poslužitelja>
Unesite željenu adresu proxy poslužitelja. Definirajte IP adresu ili naziv glavnog računala u skladu s okruženjem.
<Broj porta>
Unesite željeni broj porta proxy poslužitelja.
<Koristi Proxy unutar iste domene>
Odaberite <Uključeno> ako proxy poslužitelj želite upotrebljavati čak i u komunikaciji s uređajima iz iste domene.
Ova se postavka prikazuje samo za zaslon postavki proxy poslužitelja glavne linije.
<Podešavanje autentikacije>
Pritisnite za upotrebu funkcije autentikacije proxy poslužitelja i konfigurirajte autentikacijske podatke. Na prikazanom zaslonu pritisnite <Uključeno>, unesite korisničko ime i zaporku za autentikaciju proxy poslužitelja i pritisnite <OK>.
4
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  (Postavke/Registr.) <Prim.podeš.promj.>  <Da>.
A13A-0C0