Prilagođ. postavke

Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Broj primjeraka>
Od 1 do 9999
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Obostrano ispisivanje>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Ulaganje papira>
<Standardni izvor ulaganja papira>
<Auto>, <VN odlagač>, <Ladica 1> do <Ladica br.>*1
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Zadani format papira>
<A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Omt. NAGAGATA 3>, <Omt. NAGAGATA 4>, <Omt. NAGAGATA 40>, <Omt. YOGATANAGA3>, <Omotnica. br. 10>, <Omotnica ISO-C5>, <Omotnica DL>, <Omotnica Monarch>, <3x5 inča>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Zadani tip papira>
 <Tanki>, <Obični 1>, <Obični 2>, <Obični 3>, <Teški 1>, <Teški 2>, <Teški 3>, <Teški 4>, <Teški 5>, <Obojeni>, <Reciklirani1>, <Reciklirani2>, <Naljepnice>, <Bond 1>, <Bond 2>, <Sa zaglavljem 1>, <Sa zaglavljem 2>, <Sa zaglavljem 3>, <Sa zaglavljem 4>, <Sa zaglavljem 5>, <Sa zaglavljem 6>, <Sa zaglavljem 7>, <Omotnica>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Zamjena formata papira>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izbacivanje papira>
<Dorada>
<Dorada>: <Isključivanje>, <Razvrstavanje>, <Skupina>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Kvaliteta ispisivanja>
<Gustoća>*2
<Cijan>: -8 do +8; 0
<Magenta>: -8 do +8; 0
<Žuta>: -8 do +8; 0
<Crna>: -8 do +8; 0
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gustoća (Fino podešavanje)>*2
<Cijan>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Magenta>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Žuta>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Crna>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Ušteda tonera>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gradacija>
<Standardno>, <Visoka 1>, <Visoka 2>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Razlučivost>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Oštrina (Foto.)>
-1 do +3; 0
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način specijalnog izglađivanja>
<Mod 1>, <Mod 2>, <Mod 3>, <Mod 4>, <Mod 5>, <Mod 6>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Korekcija obujma tonera>
<Normalni>, <Prioritet grad.>, <Prioritet teksta>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Upravljanje linijom>
<Prioritet rez.>, <Prioritet grad.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Podešavanje širine>
<Podešavanje širine>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Cilj za podešavanje širine> : <Tekst>, <Linija>, <Tekst i linija>, <Sve>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Napredno izglađivanje>
<Napredno izglađivanje>: <Isključivanje>, <Razina 1>, <Razina 2>
<Primjeni na grafiku>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Primjeni na tekst>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izglađivanje gradacije>
<Izglađivanje gradacije>: <Isključivanje>, <Razina 1>, <Razina 2>
<Primjeni na grafiku>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Primjeni na slike>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poboljšanje teksta za C-B ispisivanje>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Raspored>
<Položaj uveza>
<Duži rub>, <Kraći rub>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Uvezna margina>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pomak kraćeg ruba (Prednji)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pomak dužeg ruba (Prednji)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pomak kraćeg ruba (Stražnji)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pomak dužeg ruba (Stražnjeg)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Automatsko preskakanje pogreške>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Istek vremena>
<Istek vremena>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Istek vremena>: 5 sekundi do 300 sekundi; 15 sekundi
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Osobnost>*2
<Autom.>, <PS>, <PCL>, <XPS>,<Snimanje>, <PDF>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Prioritet načina>*2
<Ništa>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Automatski odabir>*2
<PS>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<PCL>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<XPS>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Snimanje>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<PDF>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Automat. (u boji/c-b)>, <Crno-bijelo>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izlaz komprimirane slike>
<Izlaz>, <Prikaži pogrešku>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Inicijaliziraj>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
Ne
-
*1 Imajte na umu da se prikazani broj ladica razlikuje ovisno o modelu i instaliranim opcijama.
*2 Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
A13A-0HL