Postavljanje IPv4 adrese pomoćne linije

Odredite IPv4 adresu za korištenje za pomoćnu liniju.
Samo IPv4 adrese mogu se koristiti s pomoćnom linijom.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>.
3
Pritisnite <Postavke IP adrese> i postavite IP adresu pomoćne linije.
Možete postaviti i automatsko dodjeljivanje i ručno dodjeljivanje. Ako postavite oboje i poništite odabir za [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] na sučelju Remote UI, ručno unesena IP adresa koristi se kada automatsko dohvaćanje IP adrese ne uspije.
Automatsko dodjeljivanje IP adrese DHCP-om
Pritisnite <DHCP>. Odaberite ovu stavku prema mrežnom okruženju vašeg bežičnog LAN-a.
Ako je odabrano <DHCP>, izvodi se komunikacija kako bi se provjerilo pružaju li se mrežne usluge, bez obzira na to može li okruženje koristiti DHCP. Preporučuje se da poništite odabir ove stavke ako ne upotrebljavate DHCP.
Ručni unos IP adrese
1
Potvrdite da je poništen odabir <DHCP>.
Ako je odabran, pritisnite gumb da biste poništili odabir.
2
Upišite IP adresu, masku podmreže i adresu pristupnika.
Pritisnite svaki gumb i unesite tražene postavke.
Kad se spajate na drugu mrežu putem usmjerivača, unesite adresu pristupnika i također konfigurirajte <Postavke statičkog usmjeravanja>. Postavljanje statičkog usmjeravanja
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Da>.
A13A-033