Provjera SSID-ja i mrežnog ključa

Pri ručnom postavljanju veze za bežični LAN usmjerivač potrebno je navesti SSID, mrežni ključ, sigurnosni standard itd. bežičnog LAN usmjerivača. SSID i mrežni ključ možda su navedeni na mrežnim uređajima. Provjerite svoje uređaje prije postavljanja veze. Ako je sigurnosni standard vašeg bežičnog LAN usmjerivača WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, unaprijed navedite postavke provjere autentičnosti IEEE 802.1X za uređaj (Konfiguriranje postavki autentikacije IEEE 802.1X). Dodatne informacije potražite u priručnicima s uputama za mrežne uređaje ili se obratite proizvođaču.
SSID
Naziv pomoću kojega se prepoznaje određeni bežični LAN. Drugi pojmovi koji se koriste za SSID obuhvaćaju „naziv pristupne točke“ i „naziv mreže“.
Mrežni ključ
Ključna riječ ili lozinka koja se koristi za šifriranje podataka ili provjeru autentičnosti mreže. Drugi pojmovi koji se koriste za mrežni ključ obuhvaćaju „ključ za šifriranje“, „WEP ključ“, „WPA/WPA2 pristupni izraz“, „unaprijed razmijenjeni ključ (PSK)“.
Bežični sigurnosni protokoli (provjera autentičnosti/šifriranje)
Vrste sigurnosti (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Metoda provjere autentičnosti (Otvoreni sustav/dijeljeni ključ/provjera autentičnosti IEEE 802.1X)
Način šifriranja (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> ne može se upotrebljavati ako je <Kabelski LAN + bežični LAN> odabrano u odjeljku <Odabir sučelja>.
A13A-02Y