Postavljanje veze putem načina rada za WPS s unosom PIN-a

Neki WPS (Wi-Fi Protected Setup, zaštićeno postavljanje bežične veze) usmjerivači ne podržavaju način rada s pritiskom na gumb. U tom slučaju registrirajte PIN kod generiran na uređaju na mrežni uređaj.
Generiranje PIN koda na uređaju
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>  <Postavke bežičnog LAN-a>  <Mod WPS PIN koda>.
Generira se PIN.
Registrirajte PIN za bežični usmjerivač.
Registrirajte PIN kod u roku od dvije minute nakon generiranja PIN koda. Dodatne informacije potražite u priručniku s uputama za mrežni uređaj.
1
Pristupite bežičnom usmjerivaču s računala.
2
Prikažite zaslon za unos WPS PIN koda.
3
Registrirajte generirani PIN za bežični usmjerivač.
Kada se prepozna bežični LAN usmjerivač i konfiguracija je dovršena, prikazat će se zaslon <Povezan.>.
Ako je bežični usmjerivač postavljen za WEP provjeru autentičnosti, vezu možda nećete moći postaviti pomoću WPS-a.
A13A-02U