Rad s datotekama i mapama na memorijskom mediju

S uređaja možete stvoriti mape i izbrisati datoteke spremljene na memorijskom mediju. Na primjer, možete spremiti datoteku stvorena na računalu na memorijski medij i izbrisati ga s uređaja nakon ispisa.
1
Pritisnite <Pristup pohranjenim datotekama>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Memorijski medij>.
3
Odaberite željeni memorijski medij.
<Gore>
Pritisnite da biste se pomaknuli na višu razinu od trenutne.
<Provj.podat. o mediju>
Omogućava provjeru serijskog broja i slobodnog prostora memorijskog medija.
Pritisnite da biste uklonili memorijski medij. Svakako pritisnite ovaj gumb za sigurno uklanjanje memorijskog medija. Upute o uklanjanju pogledajte u odjeljku Uklanjanje memorijskog medija.
4
Rad s datotekama i mapama.
Spremljene datoteke i mape
Prikazuje jesu li odabrane datoteke ili mape, ikone pokazuju vrstu mape, nazive, veličine datoteka i datume/vremena spremanja.
Pritisnite <Naziv> ili <Datum/vrij.> da biste sortirali popis datoteka i mapa po imenu ili datumu/vremenu uzlaznim () ili silaznim () redom.
Ako se prijavite upravljanjem osobnom autentikacijom, zadržava se posljednji postavljeni uvjet za sortiranje. Popis stavki koje je moguće personalizirati
Kada su odabrane datoteke, prikazuju se numerirane ikone za svaku datoteku i to redoslijedom kojim su odabrane. Ako istovremeno ispisujete više datoteka, ispisuju se tim redoslijedom.
Broj odabranih datoteka
Prikazuje broj odabranih datoteka.
<Ispisivanje>
Ispisuje datoteke. Ispis datoteka s memorijskog medija
<Operacije s mapom>
Ovo pritisnite u sljedećim slučajevima.
Kod provjere <Detalji> za mapu koja postoji na prikazanoj razini
Kod izvršavanja naredbe <Načini mapu> na prikazanoj razini
Sljedeće stavke mogu se označiti u <Detalji>. Možete pritisnuti i <Preimenovanje mape> da biste preimenovali mapu.
Naziv mape
Lokacija
Ažurirano
<Prikaži sliku>
Prikazuje sličicu pretpregleda datoteke. Također možete ispisati nakon provjere sličice pretpregleda i brisanja nepotrebnih stranica.
<Poništi odabir>
Poništava odabir svih odabranih datoteka u odjeljku .
<Uređivanje datoteke>
Pritisnite da biste prikazali izbornik za dodavanje datoteke ili prikazivanje pojedinosti za brisanje ili preimenovanje odabrane datoteke.
Možete pritisnuti <Detalji> za prikaz sljedećih stavki. Možete pritisnuti i <Preimenovanje datoteke> da biste preimenovali datoteku.
Naziv datoteke
Lokacija
Tip datoteke
Format
Ažurirano

Prikaži prekidač

Pritisnite <Gore> da biste se pomaknuli na višu razinu od trenutne. Da biste ažurirali sadržaj prikazanog zaslona, pritisnite .
Za promjenu naziva datoteke
Za prikaz sličice pretpregleda datoteke
Za provjeru detaljnih informacija o datoteci
Za brisanje datoteke
Za skeniranje i spremanje dokumenata
Za stvaranje mape
Za promjenu naziva mape
Za provjeru detaljnih informacija mape
A13A-097