Rad s mapama i datotekama na drugim uređajima

Možete koristiti uređaj za daljinske radnje kao što su provjera i brisanje datoteka na Napredna pohrana drugog višefunkcijskog Canon pisača ili na Windows poslužitelju.
1
Pritisnite <Pristup pohranjenim datotekama>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Mreža>.
3
Odaberite stavku kojoj želite pristupiti.
<Gore>
Pritisnite da biste se pomaknuli na višu razinu od trenutne.
<Provjera podat. o pohranjivanju>
Odabiranje uređaja i pritiskanje <Detalji> omogućava vam provjeru informacija (protokol/putanja) uređaja.
Možete odabrati osobnu mapu kao odredište. Informacije o postavkama osobnih mapa pogledajte u odjeljku Konfiguriranje osobnih mapa.
4
Rad s datotekama i mapama.
Trenutno prikazana lokacija
Prikazuje lokaciju (putanju) gdje su spremljene datoteke i mape .
Spremljene datoteke i mape
Prikazuje jesu li odabrane datoteke ili mape, ikone pokazuju vrstu mape, nazive, veličine datoteka i datume/vremena spremanja.
Pritisnite <Naziv> ili <Datum/vrij.> da biste sortirali popis datoteka i mapa po imenu ili datumu/vremenu uzlaznim () ili silaznim () redom.
Ako se prijavite upravljanjem osobnom autentikacijom, zadržava se posljednji postavljeni uvjet za sortiranje. Popis stavki koje je moguće personalizirati
Kada su odabrane datoteke, numerirane ikone prikazuju se redoslijedom kojim odaberete datoteke. Ako istovremeno ispisujete više datoteka, ispisuju se tim redoslijedom.
U dijeljenom prostoru pripremljena je mapa pod nazivom „folder“.
Broj odabranih datoteka
Prikazuje broj odabranih datoteka.
<Ispisivanje>
Ispisuje datoteke. Ispis datoteka na ostalim uređajima
<Operacije s mapom>
Pritisnite za stvaranje mapa.
<Prikaži sliku>
Prikazuje sličicu pretpregleda datoteke. Također možete ispisati nakon provjere sličice pretpregleda.
<Poništi odabir>
Poništava odabir svih odabranih datoteka u odjeljku .
<Uređivanje datoteke>
Pritisnite da biste prikazali izbornik za dodavanje datoteke ili prikazivanje pojedinosti za brisanje ili preimenovanje odabrane datoteke.
Prikaži prekidač
Pritisnite <Gore> da biste se pomaknuli na višu razinu od trenutne. Da biste ažurirali sadržaj prikazanog zaslona, pritisnite .
Za promjenu naziva datoteke
Za prikaz sličice pretpregleda datoteke
Za provjeru detaljnih informacija o datoteci
Za brisanje datoteke
Za skeniranje i spremanje dokumenata
Za stvaranje mape
Za provjeru detaljnih informacija mape
Po dovršetku postupka pritisnite <Odspoji>. <Odspoji> se prikazuje samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti.
ne provodi se upravljanje korisnicima.
uređaj je prijavljen na povezani datotečni poslužitelj
A13A-093