Bidaltzen diren fitxategiei sinadura digitala gehitzea

Fitxategi-formatu zehatz batean bidaltzen den dokumentu eskaneatu bati sinadura digitala ipiniz, dokumentua ez dela aldatu eta sortzailearen bermea duela egiazta dezakezu. Makinak gailu-sinadura edo erabiltzaile-sinadura ipin diezaieke dokumentuei.
Gailu-sinadura
Gailu-sinadurak gako eta ziurtagiri mekanismo bat erabiltzen du dokumentu eskaneatu baten hartzaileak dokumentua makina honetan sortu dela egiaztatzea ahalbidetzeko. Hartzaileak dokumentua sortzeko erabili den makina egiazta dezake, baita dokumentua aldatu den ere. Gailu-sinadura aplikatu aurretik, erabiliko diren gakoa eta ziurtagiria (erabiltzaile-ziurtagiria) sortu behar dira makinan. Gailu-sinaduraren ziurtagiria sortzea
Erabiltzaile-sinadura
Erabiltzaile-sinadura autentifikazio pertsonalaren kudeaketa funtzioekin dago lotuta, eta hartzaileak dokumentu eskaneatua nork sortu duen egiaztatzea ahalbidetzen du. Gailu-sinadurak bezala, erabiltzaile-sinadurak hartzaileari dokumentua sinadura ezarri ostean aldatu den jakitea ahalbidetzen dio. Erabiltzaile-sinadura ezarri aurretik, erabiltzaile bakoitzari gako eta ziurtagiri bat (erabiltzaile-ziurtagiria) egokitu behar zaio Urruneko EIaren bidez. Erabiltzaile-sinaduraren ziurtagiria gordetzea
Ziurtagiriak balioztatzeari buruzko, ziurtagiriak konfiantzazko ziurtagirien zerrendan gordetzeari buruzko eta irakurgailuak sinadurak egiaztatzeari buruzko informaziorako, ikusi PDF formatua jasaten duen softwarearen (adibidez, Adobe Reader/Adobe Acrobat) inguruko dokumentazioa.
Hainbat sinadura digital ezar ditzakezu fitxategi baterako. Kasu honetan, gailu-sinadurak erabiltzaile-sinaduren aurretik aplikatzen dira.
Hartzaile batek PDF formatua jasaten duen software bat (adibidez, Adobe Reader/Adobe Acrobat) edo XPS formatua jasaten duen software bat (adibidez XPS Viewer) erabiliz hainbat sinadura ezarri zaizkion PDF edo XPS bat egiaztatzen badu, soilik azken sinadura mantenduko da. Gailu-sinadurak dokumentuak aldaketak jasan balitu bezala tratatzea eragiten du.
Ezin duzu jaso duzun I-fax dokumentu bat erabiltzaile-sinadura batekin makinatik birbidali.
Sinadura digital (ageriko sinadura) bat bistaratzea
Sinadura digitalaren inguruko informazioa dokumentuaren lehenengo orrialdean bistara daiteke, irakurtzaileak erraz ikus dezan sinadura digital bat ezarri zaiola. Soilik PDF dokumentuek jasaten dituzte ageriko sinadurak. Sinadura digitala gehitzea
A133-0CE