Ayrı Taranan Orijinalleri Birlikte Tarama (İş Oluşturma)

Besleyiciye tek seferde yerleştirecek çok fazla orijinaliniz olsa bile, orijinalleri ayrı ayrı tarayabilir ve bunları belge grubu olarak kopyalayabilirsiniz. Hem besleyici hem de plaka camıyla taranan orijinaller de tek seferde kopyalanabilir.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler> öğesine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
<İş Oluşturma>  <Kapat> öğelerine basın.
5
Orijinalleri taramak için  (Başlat) öğesine basın.
Tarama tamamlandığında, sonraki orijinali taramanızı isteyen ekran görüntülenir.
6
Sonraki orijinali yerleştirin ve orijinalleri taramak için  (Başlat) öğesine basın.
Tüm orijinallerin taramasını bitirinceye kadar bu adımı tekrarlayın.
Tarama ayarlarını değiştirmek için, <Ayarları Değiştir> seçeneğine basın.
<Ayarları Değiştir> seçeneğinde aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir: İş Oluşturma modu sırasında diğer fonksiyonları değiştiremeyeceğiniz için, gerekli tarama ayarlarını önceden yapmanız gerekir.
<Renk Seç>
<Kopya Oranı>
<2-Yönlü Orijinal>
<Yoğunluk>
<Orijinal Tür>
<1'de N> modunu İş Oluşturma moduyla birlikte belirtirseniz, <Renk Seç>, <Kopya Oranı> ve <Yoğunluk> seçeneklerini <Ayarları Değiştir> bölümünde değiştiremezsiniz.
7
<Kopylmy Başl> öğesine basın.
Kopyalama başlar.
A144-05J