Kimlik Kartı Kopyalama

Bu fonksiyon, bir kimlik kartının hem önünü hem de arkasını tek yaprak kağıda kopyalamanızı sağlar. Bu fonksiyon, kimlik kartının her iki yüzündeki görüntülerin yönü ve baskı konumu kağıt boyutuna göre otomatik olarak hizalandığı içini, ehliyet gibi kimlik kartlarını kopyalarken kullanışlıdır.
Kimlik kartını plaka camına yerleştirin. Aşağıda gösterildiği gibi, kimlik kartınınyüzü aşağı bakacak ve köşesi baskı camının sol üst köşesine hizalı olacak şekilde yerleştirin. Kimlik Kartı Kopyalama modu, kimlik kartı besleyiciye yerleştirildiğinde kullanılamaz.
Besleyicide farklı bir orijinal ayarlanırsa, kopyalamaya başlayamazsınız. Besleme ünitesinden orijinalleri alınız.
<Kimlik Kartı Kopyala> için LTR/A4 boyutunda kağıt kullanılabilir.
1
Kimlik kartını plaka camına yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler> öğesine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
<Kimlik Kartı Kopyala> öğesine basın.
5
<Değiştir> seçeneğine basın, kullanılacak kağıdı seçin ve <Tamm> seçeneğine basın.
6
<Tamm>  <Kapat> öğelerine basın.
7
Ön yüzü taramak için  (Başlat) öğesine basın.
Tarama tamamlandığında, arka yüzü taramak için hazırlıkların tamamlandığı konusunda sizi bilgilendiren bir ekran görüntülenir.
8
Arka yüzü aşağı bakacak şekilde kimlik kartını çevirin ve arka yüzü taramak için (Başlat) seçeneğine basın.
Arka yüz tarandıktan sonra, yazdırma otomatik olarak başlar.
A144-05Y