Manüel Faks Gönderme (Manüel Gönderim)

Hedefin faks iletimlerine hazır olduğunu kontrol ettikten sonra faks belgelerini manüel olarak gönderebilirsiniz.
Ek hatlar eklediyseniz, manüel gönderme için yalnızca Hat 1’i (standart hat) kullanabilirsiniz.
<Ahz Olmdn> seçeneğine basarak faks belgeleri göndermek için <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Kullan> ayarını <Kapalı> olarak ayarlayın. <Açık> olarak ayarlandıysa belgeleri gönderemeyebilirsiniz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanma
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
Birden fazla sayfa göndermek istediğinizde, orijinalleri besleyiciye yerleştirin. Orijinal plaka camına yerleştirildiğinde, yalnızca bir sayfa gönderilebilirsiniz.
2
<Faks> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Faks Temel Özellikleri ekranında <Ahz Olmdn> öğesine basın. Faks Temel Özellikler Ekranı
4
Alıcının telefon numarasını girin.
5
Alıcı sesini veya tiz bir ses duyduğunuzdan emin olun.
6
 (Başlat) öğesine basın.
Orijinaller taranır ve gönderme başlar.
Manüel Gönderim aşağıdaki durumlarda kullanılamaz
Tarama ayarlarında aşağıdaki işlevlerden herhangi biri belirtildiğinde:
<2-Yönlü Orijinal Ayarları>
<Çerçeveyi Sil>
<İş Oluşturma>
Makine Departman Kimlik modundayken bir fonksiyon için <Fonks. Sınırla> öğesi <Kapalı> olarak ayarlandığında. Departman Kimliği Yönetimi Ayarlarını Yapılandırma
A144-06E