Çeşitli Alma Yöntemleri

Makine, alınan belgeleri yazdırmadan geçici olarak kaydetmek üzere ayarlanabilir. Yazdırmak istediğiniz belgeleri kontrol ederek ve seçerek kağıttan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca gizli belgeleri gizli şekilde almak ve saklamak için bir fonksiyon da vardır.
Alınan I-faks belgelerine ekli olan görüntü dosyaları bu makine ile uyumlu değilse, makine bu dosyaları işlemez (yazdırma, iletme veya saklama). Bunun yerine bu dosyalar silinir. Bu durumda, silinen dosyaların adları ve "Ekli dosyaların işletileceği program yoktur." mesaj alınan I-faks metni ile birlikte yazdırılır.
A144-06U