Görüntü Boyutunu Ayarlama

Kopyalanan görüntünün boyutu orijinalinkinden biraz farklıysa aşağıdaki işlemi takip ederek görüntü boyutunun hassas ayarını yapın. Yatay uzunluk ve dikey uzunluğun büyütülmesini sırayla ayarlayabilirsiniz.
1
 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım> <Görüntü Kalitesini Ayarla> <Hassas Zoom Ayarı> öğelerine basın.
2
Görüntü boyutunu ayarlayın.
Yatay uzunluk ayarı için <X>, dikey uzunluk ayarı için ise <Y> büyütmesini ayarlayın.
3
<Tamm> öğesine basın.
A144-0KX