Gönderilen Dosyalara Dijital İmza Ekleme

Belirli bir dosya biçiminde gönderilen taranmış bir belgeye dijital imza ekleyerek belgenin değiştirilmediğini ve oluşturan kişi tarafından garanti edildiğini onaylayabilirsiniz. Makine, belgelere bir cihaz imzası ekleyebilir.
Aygıt İmzası
Cihaz imzası bir anahtar ve sertifika mekanizması kullanır; böylece, taranmış bir belgenin alıcısı belgenin bu makinede oluşturulduğunu doğrulayabilir. Alıcı, belgeyi oluşturmak için hangi makinenin kullanıldığını ve belgenin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edebilir. Bir cihaz imzası ekleyebilmeniz için, cihaz imzasına yönelik kullanılan anahtar ve sertifikanın (cihaz sertifikası) makine üzerinde oluşturulması gerekir. Cihaz İmza Sertifikası Oluşturma
Sertifikaları doğrulama, sertifikaları güvenilir sertifikalar listesine kaydetme ve okuyucu tarafında imzaları doğrulama hakkında bilgi için, PDF biçimini destekleyen yazılımların (Adobe Reader/Adobe Acrobat gibi) belgelerine bakın.
Dijital imzayı gösterme (görünür imza)
Dijital imza bilgileri belgenin birinci sayfasında gösterilerek dijital imza eklendiğini okuyucunun daha kolay görmesi sağlanabilir. Görünür imzaları yalnızca PDF belgeleri destekler. Dijital İmza Ekleme
A144-0CF