Adres Defterine ve Gönderme İşlevlerine Erişimi Kısıtlama

Kullanıcıların hedef bilgilerini düzenlemesini engellemek için bir PIN ayarlayabilir veya kullanılabilir gönderme hedeflerini kısıtlayarak bilgi sızıntısı riskini azaltabilirsiniz. Faks işlevine sahip modellerde, faksların yalnızca faks numarası iki kez girildiğinde gönderildiğini belirterek yanlışlıkla faks gönderme olasılığını da azaltabilirsiniz.
A144-0C7