Sarf Malzemeleri Satın Almak İçin Web Sitesini Ayarlama

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden sarf malzemeleri bilgileri kontrol edilirken görüntülenen, sarf malzemeleri satın almak için web sitesine bir bağlantı ayarlayabilirsiniz. Web sitesine bir bağlantı oluşturmak, kullanıcıların sarf malzemeleri satın almasını kolaylaştırır.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi] [Sarf Malzemeleri Satın Almaya İlişkin Bilgi] öğelerine tıklayın.
4
Ayarları gereken şekilde belirtin.
 [Tedarikçi]
Sarf malzemeleri satın alacağınız yerin adını ayarlayın.
 [E-Posta Adresi]
Sarf malzemeleri satın alacağınız yerin e-posta adresini ayarlayın.
 [URL]
Sarf malzemeleri satın almak için web sitesinin URL'sini ayarlayın.
 [Sarf Malzemeleri Satın Alma Düğmesini Görüntüle]
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde toner kartuşları satın almak için web sitesine erişim düğmesi görüntülemek üzere bunu seçin.
 [Toner Status Kullan]
Toner kartuşu seviye bildirim aracını kullanırken bunu seçin.
 [Toner Status Kullanırken Sarf Malzemeleri Satın Alma Düğmesini Görüntüle]
Toner kartuşu seviye bildirim aracında toner kartuşu satın alınacak web sitesine erişmek üzere bir düğme görüntülemek için bunu seçin.
5
[Tamam] öğesine tıklayın.
Bu ayar yalnızca Administrator ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından belirtilebilir.
Bu ayar yalnızca aynı seri makinelerden/makinelere alınabilir/aktarılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
A144-0EF