Kullanıcı Ayar Bilgilerini Silme

Gereksiz kullanıcı ayar bilgilerini silebilirsiniz. Kullanıcı ayar bilgileri, kullanıcılar için nerede, hangi ayarların yapılandırıldığı hakkında veriler içeren bir tablo türüdür. Ayar bilgileri otomatik olarak kaydedilir ve bazı ayar bilgileri kullanıcı tarafından silindikten sonra bile korunduğundan manuel olarak silinmelidir. Kullanıcı ayar bilgilerini silmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açın.
Kaydedilebilecek maksimum miktarda bilgiye ulaşıldığında kullanıcı ayar bilgilerini otomatik olarak silmeyi de ayarlayabilirsiniz. <Maksimum Kullanıcı Sayısı Aşıldığındaki İşlem>
Kaydedilebilecek maksimum miktarda kullanıcı ayar bilgisi hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
User Setting Information Management’ın Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ile ilişkilendirebileceği Kullanıcı Ayar Bilgileri aşağıdaki gibidir:
Anahtarlık bilgileri (Kullanıcıları Yönetme)
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Portal sayfasında [User Setting Information Management Service] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
Kullanıcı ayar bilgilerini silin.
Tüm kullanıcıların ayar bilgilerini silme
[Delete All User Setting Information]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Bir kullanıcının ayar bilgilerini silme
1
[Select User and Delete Setting Information] öğesine tıklayın.
2
Silmek istediğiniz ayar bilgilerine sahip kullanıcının onay kutusunu seçin ve [Delete]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Tüm kullanıcıların paylaşılan ayar bilgilerini silme
[Delete Shared Setting Information of All Users]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Tüm kullanıcı gruplarının ayar bilgilerini silme
[Delete All User Group Setting Information]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Bir kullanıcı grubunun ayar bilgilerini silme
1
[Select User Group and Delete Setting Information] öğesine tıklayın.
2
Silmek istediğiniz ayar bilgilerine sahip kullanıcı grubunun onay kutusunu seçin ve [Delete]  [Evet] seçeneğine tıklayın.
Makine yeniden başlatıldığında, değiştirilen kullanıcı ayar bilgileri etkinleştirilir. Eski kullanıcı ayar bilgilerinin silinmesi biraz sürebilir. Bir süre bekleyip makineyi yeniden başlatın.
A144-0AS