Ayrı Taranmış Belgeleri Birlikte Gönderme/Kaydetme (İş Oluşturma)

Besleyiciye aynı anda yerleştirecek çok fazla orijinaliniz olsa bile, orijinalleri ayrı ayrı tarayabilir ve bunları belge grubu olarak gönderebilirsiniz/kaydedebilirsiniz. Hem besleyici hem de plaka camıyla taranan orijinaller de tek seferde gönderilebilir/kaydedilebilir.
1
İlk orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Tara ve Gönder> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Tarama Temel Özellikleri ekranında hedefi belirleyin. Tarama Temel Özellikleri Ekranı
4
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler
5
<Seçenekler> <İş Oluşturma>  <Kapat> seçeneğine basın.
6
Orijinali taramak için  (Başlat) seçeneğine basın.
Tarama tamamlandığında, sonraki orijinali taramanızı isteyen ekran görüntülenir.
Orijinallerinizi besleyiciye yerleştiriyorsanız, her bir grubun taraması bittiğinde orijinalleri orijinal çıktı alanından kaldırın.
7
Sonraki orijinali yerleştirin ve  (Başlat) seçeneğine basın.
Tüm orijinallerin taramasını bitirinceye kadar bu adımı tekrarlayın.
Tarama ayarlarını değiştirmek için, <Ayarları Değiştir> seçeneğine basın.
Bir yönlü ve iki yönlü orijinalleri taramak ve bunları iki yönlü belgeler olarak saklamak istiyorsanız, orijinalleri tek yönlü ve iki yönlü gruplar olarak ayırın. Örneğin, ilk grup iki yönlü orijinallerden oluşuyorsa, <2-Yönlü Orijinal> modunu ayarlayın. Bunun ardından, taradığınız her orijinal grubu için <2-Yönlü Orijinal> modunu manüel olarak ayarlamanız veya iptal etmeniz gerekir.
<Ayarları Değiştir> seçeneğinde aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir. İş Oluşturma modu sırasında değiştirilemeyecekleri için diğer fonksiyonlar önceden yapılandırılmalıdır.
<Renk Seç>
<Tarama Boyutu>
<2-Yönlü Orijinal>
<Yoğunluk>
<Orijinal Tür>
8
<Gönderime Başla> öğesine basın.
Tüm taranmış belgeler tek olarak birleştirilir ve belirlenen hedefe gönderilir / kaydedilir.
A144-08A