WINS Ayarlarını Yapma

WINS, NetBIOS adını (SMB ağındaki bir bilgisayar veya yazıcı adı) bir IP adresine dönüştüren çözüm hizmetine verilen addır. WINS kullanmak için belirtilmiş bir WINS sunucusuna ihtiyacınız vardır.
WINS sunucusunu makineye kaydetmek üzere <TCP/IP Ayarları> için <Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları> öğesini ayarlayın. <Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları>
<Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları> bölümündeki <NetBIOS Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlarsanız WINS ayarı devre dışı bırakılır. WINS kullanırken <NetBIOS Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarladığınızdan emin olun.
1
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <WINS Ayarları> seçeneğine basın.
3
<WINS Çözünürlüğü> içinde <Açık> seçeneğine basın ve <WINS Sunucu Adresi> bölümünde WINS sunucusunun IP adresini girin.
WINS sunucusu IP adresi DHCP sunucusundan alınırsa, DHCP sunucusundan alınan IP adresi öncelik taşır.
4
<Tamm> öğesine basın.
5
 (Ayarlar/Kayıt) <Evet> öğelerine basın.
A144-03A