WPS PIN Kodu Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama

Bazı WPS (Wi-Fi Protected Setup) yönlendiricileri Tuş Modunu desteklemez. Bu durumda makinede oluşturulan PIN kodunu ağ aygıtına kaydedin.
Makinede PIN kodu oluşturma
1
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN>  <Kablosuz LAN Ayarları>  <WPS PİN Kodu Modu> seçeneğine basın.
Bir PIN kodu oluşturulur.
PIN kodunu kablosuz yönlendiriciye kaydetme
PIN kodunu, oluşturulduktan sonra iki dakika içinde kaydedin. Ayrıntılar için ağ aygıtınızın talimat kılavuzuna bakın.
1
Bir bilgisayardan kablosuz yönlendiriciye erişin.
2
WPS PIN kodunu girme ekranını görüntüleyin.
3
Oluşturulan PIN kodunu kablosuz yönlendiriciye kaydedin.
Kablosuz LAN yönlendiricisi algılandığında ve yapılandırma tamamlandığında, <Bağlandı.> ekranı görüntülenir.
Kablosuz yönlendirici, WEP kimlik doğrulaması kullanılacak şekilde ayarlandıysa, bağlantıyı WPS kullanarak kuramayabilirsiniz.
A144-02W