Belgeleri Bellek Ortamına Kaydetme

Bellek ortamına kaydetmek için, taranmış belgeleri bir bilgisayar tarafından yaygın olarak desteklenen bir dosya formatına dönüştürmek için aşağıdaki prosedürleri takip edin. Bu yöntem, dosyaları bir ağa bağlı olmayan bir bilgisayara taşımak istediğinizde kullanışlıdır.
Boş alan yoksa belgeleri bellek ortamında saklayamazsınız.
1
Orijinali ayarlayın. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Tara ve Sakla> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
<Bellek Ortamına Bağlanırken Seçeneği Seçin> öğesi <Açık> olarak ayarlanırsa, bellek ortamını taktığınızda <Bellek Ortamına Tara ve Sakla> için bir kısayol görüntülenir. <Bellek Ortamına Tara ve Sakla> öğesine basın ve 4. adıma geçin. <Bellek Ortamına Bağlanırken Seçeneği Seçin>Bellek ortamını takma
3
<Bellek Ortamı> öğesine basın.
4
İstediğiniz bellek ortamını seçin.
Ekrandaki öğeler ve bunları kullanma talimatları hakkında bilgi için bkz. Bellek Ortamındaki Dosyalar ve Klasörlerle Çalışma.
5
Kaydetme konumunu görüntüleyin ve <Tara> seçeneğine basın.
6
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Tarama ayarları için bkz. Ayar Ekranı ve Kaydetmeye İlişkin Tarama İşlemleri.
7
 (Başlat) öğesine basın.
Orijinaller dosya olarak taranır ve kaydedilir.
Taramayı iptal etmek için <İptal> veya  (Durdur) <Evet> seçeneğine basın.
<Sonraki orijinali taramak için [Başlat] tuşuna basın.> görüntülendiğinde
Kaydetme sonucunu kontrol etmek için  (Durum Dentlm) <Sakla>  <İş Günlüğü> öğelerine basın. <NG> ifadesi görüntülenirse dosya başarıyla kaydedilmemiştir. İşlemi tekrar deneyin.
A144-097